Nieuwsoverzicht

U vindt hier een overzicht van de meest recente nieuwsberichten.
Oudere berichten zijn geplaatst in het archief

In gesprek over ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg4 (2).jpgdinsdag 15 januari 2019 10:56 Op 10 januari jl. mochten we in een goed gevulde zaal vertellen over de ontwikkelingen en de geschiedenis van de ziekenhuiszorg in Flevoland. lees verder
Labels

ChristenUnie Flevoland presenteert kandidatenlijst met mix van ervaring en talent

Kandidaten 2019-2023.JPGdonderdag 20 december 2018 13:23 ChristenUnie Flevoland heeft op haar ledenvergadering een nieuwe lijst met kandidaten vastgesteld voor de verkiezingen in maart 2019. De partij kiest voor een mix van ervaren politici en nieuw talent. lees verder
Labels

Regiodeal MSNF

Foto Nederlandse brug.jpgdonderdag 22 november 2018 10:04 Provincie Flevoland heeft, in samenwerking met de gemeenten Noordoostpolder en Urk en diverse andere partijen, een aanvraag Regio Deal Noordelijk Flevoland ingediend bij het Rijk. Doel van de aanvraag Regio Deal is om gezamenlijk met het Rijk te investeren in de evenwichtige economische groei, welvaart en het welzijn van inwoners in Noordelijk Flevoland. lees verder
Labels

Statenleden Gezocht!

Logodonderdag 13 september 2018 21:12 Ben jij politiek geïnteresseerd en deel je het gedachtegoed van de ChristenUnie?

Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou! lees verder
Labels

Vergadering Provinciale Staten

dinsdag 20 maart 2018 15:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Seniorenconvent (besloten)

dinsdag 20 maart 2018 14:00 Meer informatie volgt. lees verder
Labels

Werkgroep Europa

dinsdag 20 maart 2018 13:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

ChristenUnie neemt haar verantwoordelijkheid

20180315 handendonderdag 15 maart 2018 13:29 Vanmorgen heeft de informateur Bas-Jan van Bochove zijn rapport overhandigd aan de commissaris van de Koning de heer Leen Verbeek. Hij concludeert en adviseert daarin om te komen tot een meerderheidscollege van VVD, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie. Deze nieuwe coalitie was noodzakelijk na de ontstane crisis in het bestuur van Flevoland waarbij de gedeputeerden op 1 maart hun ontslag hebben ingediend. lees verder
Labels

Commissie Duurzaamheid

woensdag 07 maart 2018 19:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Commissie Economie

woensdag 07 maart 2018 19:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Commissie Bestuur

woensdag 07 maart 2018 14:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Commissie Ruimte

woensdag 07 maart 2018 14:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Fractievergadering

maandag 05 maart 2018 19:30 Fractievergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, neemt u dan contact op met ons fractiebureau. lees verder
Labels

Een debat met alleen maar verliezers

ewhoppentochtlandschap_13-10-17_55donderdag 22 februari 2018 13:20 Op 21 februari is door de coalitiepartijen VVD, D66 en CDA een motie van wantrouwen ingediend tegen gedeputeerde Ad Meijer van de SP. Hierop volgde een lang debat, dat een bijzonder verloop kende en waarin Provinciale Staten in meerderheid zijn vertrouwen uitsprak in de gedeputeerde. Wij steunden de motie van wantrouwen tegen gedeputeerde Meijer. Dat deden we niet lichtvaardig, het was een ontzettend moeilijke afweging maar de inhoudelijke argumenten gaven de doorslag voor ons besluit. lees verder
Labels

Vergadering Provinciale Staten

woensdag 21 februari 2018 15:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Seniorenconvent (besloten)

woensdag 21 februari 2018 14:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Fractievergadering

maandag 19 februari 2018 19:30 Fractievergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, stuurt u dan een berichtje aan ons fractiebureau.  lees verder
Labels

MRA Raads- en Statenleden Conferentie

vrijdag 16 februari 2018 15:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Voorzittersoverleg Werkgroep Europa

woensdag 14 februari 2018 18:00 Voorzittersoverleg Werkgroep Europa lees verder
Labels

Provinciebezoek Eerste Kamer

woensdag 14 februari 2018 09:00 Sinds 2003 nodigt de Eerste Kamer alle provincies eenmaal per zittingsperiode uit voor een bezoek aan het Kamergebouw in Den Haag om de bijzondere constitutionele band die de provincies met de ... lees verder
Labels

Commissie Bestuur

woensdag 07 februari 2018 15:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Informatiebijeenkomst Steunpunt en Uitstapprogramma Prostitutie Flevoland

dinsdag 06 februari 2018 15:00 Een initiatief van Het Scharlaken Koord en Terwille. lees verder
Labels

Fractievergadering

maandag 05 februari 2018 19:30 Fractievergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, stuurt u dan een bericht aan ons fractiebureau. lees verder
Labels

Statenacademie

maandag 05 februari 2018 18:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Commissie Duurzaamheid

woensdag 31 januari 2018 15:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Commissie Economie

woensdag 31 januari 2018 15:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Statenmiddag Den Haag

vrijdag 26 januari 2018 13:00 Verder informatie volgt. lees verder
Labels

Vergadering Provinciale Staten

woensdag 24 januari 2018 15:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Fractievergadering

maandag 22 januari 2018 19:30 Fractievergaderingen zijn openbaar. Wilt u een fractievergadering bijwonen, stuurt u dan een berichtje aan ons fractiebureau. lees verder
Labels

Nieuwjaarsbijeenkomst fractie

vrijdag 19 januari 2018 19:30 Nadere informatie volgt. lees verder
Labels

Commissie Bestuur

woensdag 17 januari 2018 15:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Commissie Ruimte

woensdag 17 januari 2018 15:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Voldoen aan minimale eisen is niet genoeg voor aanpak mensenhandel

20180110 CoMenshadinsdag 16 januari 2018 11:05 De provincie moet niet tevreden zijn wanneer is voldaan aan de minimale wettelijke kerntaken als het gaat om mensenhandel, maar zou moeten zoeken naar maximale mogelijkheden om dit probleem te benoemen, onder de aandacht te brengen en waar mogelijk aan te pakken. lees verder
Labels

Fractievergadering

maandag 15 januari 2018 19:30 Fractievergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bezoeken, stuurt u dan een berichtje aan ons fractiebureau. lees verder
Labels

Statenacademie

maandag 15 januari 2018 18:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Kamerlid Eppo Bruins bezoekt Lelystad Airport

Groepsfoto bezoek Eppo Bruinsdonderdag 11 januari 2018 09:35 Kamerlid Eppo Bruins vindt het belangrijk dat het vertrouwen van de burger in de overheid wordt hersteld en onderschrijft het belang van Lelystad Airport voor stad én regio. Hij zei dit tijdens zijn bezoek aan Lelystad Airport op 10 januari, waar hij was op uitnodiging van de lokale en provinciale ChristenUnie fracties. lees verder
Labels

Werkbezoek CoMensHa

woensdag 10 januari 2018 14:30 Wij hebben schriftelijke vragen aan het college gesteld over hoe de aanpak van mensenhandel is geregeld in onze provincie. Om meer inzicht te krijgen in de problematiek brengen we een bezoek aan ... lees verder
Labels

KERSTRECES 22 december t/m 7 januari

zondag 07 januari 2018 11:01 Wij hebben kerstreces van vrijdag 22 december t/m zondag 7 januari. lees verder
Labels

Nieuwjaarsbijeenkomst Provincie Flevoland

dinsdag 02 januari 2018 16:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Commissie Duurzaamheid

woensdag 20 december 2017 15:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Commissie Economie

woensdag 20 december 2017 15:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Afscheidsbijeenkomst Roelof Siepel

vrijdag 15 december 2017 18:30 Informeel samenzijn om afscheid te nemen van Roelof Siepel als fractielid. lees verder
Labels

Alles gaat voorbij, niets is ooit voltooid - zeker niet in Flevoland

IMG_5134 (2)donderdag 14 december 2017 10:16 Met deze woorden begon de Commissaris van de Koning, Leen Verbeek, zijn afscheidswoorden gericht aan Roelof Siepel. Tijdens de Statenvergadering van 13 december jl. nam deze na bijna vijftien jaar Statenlidmaatschap afscheid. lees verder
Labels

Vergadering Provinciale Staten

woensdag 13 december 2017 15:30 Tijdens deze vergadering zal Jan van Dijk worden geïnstalleerd als Statenlid; we nemen afscheid van Roelof Siepel. Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Seniorenconvent (besloten)

woensdag 13 december 2017 14:00 Voor meer informatie: klik hier.  lees verder
Labels

Begeleidingscommissie Nieuwe Natuur

woensdag 13 december 2017 14:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Commissie Bestuur

woensdag 13 december 2017 13:00 Voor meer informatie, klik hier. lees verder
Labels

Flevoland maakt van de nul een punt

20171212 Alertheid in het verkeerdinsdag 12 december 2017 10:31 Helaas neemt het aantal verkeersslachtoffers toe, ook in Flevoland. Afleiding in het verkeer is één van de oorzaken hiervan. Dit was de reden voor Vervoerberaad Flevoland om voor de jaarlijkse bijeenkomst als thema te kiezen: Alertheid in het verkeer. lees verder
Labels

Fractievergadering

maandag 11 december 2017 19:30 Fractievergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, neemt u dan contact op met ons fractiebureau. lees verder
Labels

Themabijeenkomst 'Alertheid in het verkeer'

donderdag 07 december 2017 18:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Dus toch.....een beslissing over Oostvaarderswold op 7 maart 2012

Dus toch.....een beslissing over Oostvaarderswold op 7 maart 2012

2 november 2006 was de dag dat boeren te hoop liepen tegen het project Oostvaarderswold, maar de Provinciale Staten beslisten anders. 7 maart 2012 is de dag die ons als voor onmogelijk werd voorgehouden mogelijk werd. De boeren halen hun gelijk bij de Raad van State. Een streep door het Oostvaarderswold. Het levert gemengde gevoelens op. Een ferme handdruk met boeren,  waar ik regelmatig contact mee had. Verslagenheid bij een coalitie-genoot PvdA en mogelijk een rekening voor de burger.
 
In mijn bijdrage namens de ChristenUnie als volgt verwoord: "Telkens weer werden wij meegezogen in wat ons financieel en juridisch boven het hoofd zou hangen als we niet mee zouden gaan. En dan dus toch deze uitspraak".
 
Jan-Eric Geersing