Nieuwsoverzicht

U vindt hier een overzicht van de meest recente nieuwsberichten.
Oudere berichten zijn geplaatst in het archief

Vergadering Provinciale Staten

woensdag 10 juli 2019 15:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Seniorenconvent

woensdag 10 juli 2019 14:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Fractievergadering

maandag 08 juli 2019 19:30 Fractievergaderingen zijn openbaar; wilt u een vergadering bijwonen, neemt u dan contact op met ons fractiebureau. lees verder
Labels

Flevoland; ruimte voor de toekomst!

PH Lelystad.jpgmaandag 08 juli 2019 09:54 Wij hebben, samen met de onderhandelaars van de VVD, GroenLinks, CDA, PvdA en D66, de afgelopen weken hard gewerkt aan het bereiken van een coalitieakkoord voor de Statenperiode van 2019 tot 2023. We zijn als ChristenUnie Flevoland dankbaar voor het resultaat. We nemen deze periode opnieuw onze verantwoordelijkheid met een programma waar we trots op kunnen zijn. lees verder
Labels

Bestuurderscongres ChristenUnie

vrijdag 28 juni 2019 16:00 Het thema van het jaarlijkse ChristenUnie-bestuurscongres is 'Samen recht doen'.  Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Inwerkprogramma: Positie van de Staten

woensdag 26 juni 2019 15:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Fractievergadering

maandag 24 juni 2019 19:30 Fractievergaderingen zijn openbaar; wilt u een vergadering bijwonen, neemt u dan contact op met ons fractiebureau. lees verder
Labels

Inwerkprogramma: Speciale Functies: Programmaraad RRK, Rapporteurs, IPO AV

maandag 24 juni 2019 18:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer

donderdag 20 juni 2019 18:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Werkconferentie Rli: Som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio

donderdag 20 juni 2019 12:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Integrale Statencommissie

woensdag 19 juni 2019 15:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Inwerkprogramma: werkbezoek aan Lelystad Airport

woensdag 19 juni 2019 12:00 Voor meer informatie, klik hier. lees verder
Labels

Fractievergadering

maandag 17 juni 2019 19:30 Fractievergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, stuurt u dan een bericht aan ons fractiebureau. lees verder
Labels

Technische toelichting op de Perspectiefnota & Zomernota

maandag 17 juni 2019 18:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Open Dag Omgevingsdienst Flevoland OFGV

zaterdag 15 juni 2019 10:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Inwerkprogramma: Werksessie Klimaatakkoord en het energiebeleid

donderdag 13 juni 2019 18:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Deelregiobijeenkomst Metropool Regio Amsterdam (MRA)

woensdag 12 juni 2019 19:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Inwerkprogramma: Werkwijze Staten - Buiten naar Binnen

woensdag 12 juni 2019 15:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Algemene ledenvergadering Zeewolde

dinsdag 11 juni 2019 19:30 Vanuit de provinciale fractie bezoekt een afgevaardigde de ledenvergaderingen van de lokale verenigingen. lees verder
Labels

Inwerkprogramma: Integriteit

dinsdag 11 juni 2019 18:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Afscheidsetentje

donderdag 06 juni 2019 18:00 Bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van: Jan van Dijk, Statenlid Lloyd Ferdinand, Statenlid Alette Dokter, fractieondersteuner Hans Bügel, bestuursvoorzitter Annemieke Messelink, ... lees verder
Labels

Inwerkprogramma: inhoudelijke sessie MRA

woensdag 05 juni 2019 15:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Stand van zaken coalitievorming

PH Lelystad.jpgdinsdag 04 juni 2019 09:35 Na de verkiezingen op 20 maart heeft de informateur, Annemarie van Gaal, gesprekken gehad met alle fracties om tot een advies te komen voor een nieuw college van gedeputeerde staten. Namens de ChristenUnie heeft ze gesproken met Tamara Strating en ondergetekende. In dat gesprek hebben we het gehad over de zaken die voor de ChristenUnie belangrijk zijn. lees verder
Labels

Vergadering Provinciale Staten

woensdag 29 mei 2019 15:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Seniorenconvent (besloten)

woensdag 29 mei 2019 14:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Inwerkprogramma: werkbezoek Oostvaardersplassen

woensdag 29 mei 2019 11:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Fractievergadering

maandag 27 mei 2019 16:00 Fractievergaderingen zijn openbaar. Wilt u een fractievergadering bijwonen, stuurt u dan een bericht aan ons fractiebureau. lees verder
Labels

Eerste Kamerverkiezingen

maandag 27 mei 2019 14:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Inwerkprogramma: Samenwerkingsverbanden

woensdag 22 mei 2019 19:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Inwerkprogramma: (Financiële) Masterclass Sturen

woensdag 22 mei 2019 15:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Inwerkprogramma: Randstedelijke Rekenkamer

maandag 20 mei 2019 18:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Werkbezoek Versterking vestigingsklimaat Noordelijk Flevoland en Regiodeal

woensdag 15 mei 2019 12:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Inwerkprogramma: reserveren voor uitwerking/uitkomsten Statenconferentie

maandag 13 mei 2019 18:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Inwerkprogramma: reserveren voor uitwerking/uitkomsten Statenconferentie

donderdag 09 mei 2019 18:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Vergadering Provinciale Staten

woensdag 08 mei 2019 19:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Inwerkprogramma: Financiële Masterclass I: Jaarrekening

woensdag 08 mei 2019 15:30 Voor  meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Symposium 50 jaar wonen in Dronten en omstreken

dinsdag 07 mei 2019 13:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Fractievergadering

maandag 06 mei 2019 19:30 Fractievergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, stuurt u dan een bericht aan ons fractiebureau. lees verder
Labels

Informatiesessie penningmeesters

maandag 06 mei 2019 18:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Seniorenconvent

maandag 06 mei 2019 17:00 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Voortgang informatieproces

PH Lelystad.jpgwoensdag 01 mei 2019 09:33 Door het terugtrekken van de PvdA is een nieuwe situatie ontstaan in het informatieproces voor een college van Gedeputeerde Staten. Dinsdagavond 30 april spraken wij hierover, samen met FvD, VVD en CDA. lees verder
Labels

Koningsreceptie

vrijdag 26 april 2019 16:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Terugblik Statenconferentie

Statenconferentie (2).JPGdonderdag 18 april 2019 10:47 Begin april was er door de Statengriffie een start gepland voor een inwerkprogramma voor de nieuwe Statenleden. In de avond van 3 april zijn we gestart met een kennismaking en de eerste informatie, maar op 4 en april werden we ook echt aan het werk gezet. lees verder
Labels
Weblog

ChristenUnie Flevoland benoemt nieuwe bestuursvoorzitter en penningmeester

Hildebrand Bijleveld 2.jpgdonderdag 18 april 2019 10:30 Maandagavond is Hildebrand Bijleveld benoemd tot nieuwe voorzitter van het provinciale ChristenUnie-bestuur. Hildebrand zette zich het afgelopen halfjaar in als campagneleider en penningmeester voor de ChristenUnie Flevoland en fungeert al enige tijd als bestuursvoorzitter in Lelystad. lees verder
Labels

Afscheid Jan van Dijk en Lloyd Ferdinand

afscheid Jan top.jpgdonderdag 18 april 2019 10:02 Op 17 april werd niet alleen de nieuwe fractie van de ChristenUnie in Flevoland geïnstalleerd, maar namen we ook afscheid van de twee zeer ervaren en betrokken Statenleden Jan en Lloyd. Twee mannen die al een lange tijd betrokken zijn bij onze fractie. lees verder
Labels

Vergadering Provinciale Staten

woensdag 17 april 2019 17:30 Voor meer informatie, klik hier en hier.  lees verder
Labels

Hertelling en advies informateur

PH Lelystad.jpgdinsdag 16 april 2019 13:47 Op 16 april om 10:00 heeft burgemeester Ina Adema van Lelystad de uitslag van de hertelling bekend gemaakt. De hertelling heeft geen gevolgen voor de uiteindelijke zetelverdeling. Het grootste verschil was voor de ChristenUnie, wij kregen er 13 stemmen bij, wat betekent dat we 1719 stemmen meer hebben gehaald dan in 2015 en op een totaal komen van 11.219 stemmen. lees verder
Labels

Fractievergadering

maandag 15 april 2019 19:30 Fractievergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, stuurt u dan een bericht aan ons fractiebureau. lees verder
Labels

Integrale ad hoc commissie

woensdag 10 april 2019 15:30 Voor meer informatie, klik hier.  lees verder
Labels

Dus toch.....een beslissing over Oostvaarderswold op 7 maart 2012

Dus toch.....een beslissing over Oostvaarderswold op 7 maart 2012

2 november 2006 was de dag dat boeren te hoop liepen tegen het project Oostvaarderswold, maar de Provinciale Staten beslisten anders. 7 maart 2012 is de dag die ons als voor onmogelijk werd voorgehouden mogelijk werd. De boeren halen hun gelijk bij de Raad van State. Een streep door het Oostvaarderswold. Het levert gemengde gevoelens op. Een ferme handdruk met boeren,  waar ik regelmatig contact mee had. Verslagenheid bij een coalitie-genoot PvdA en mogelijk een rekening voor de burger.
 
In mijn bijdrage namens de ChristenUnie als volgt verwoord: "Telkens weer werden wij meegezogen in wat ons financieel en juridisch boven het hoofd zou hangen als we niet mee zouden gaan. En dan dus toch deze uitspraak".
 
Jan-Eric Geersing