Nieuwsoverzicht

U vindt hier een overzicht van de meest recente nieuwsberichten.
Oudere berichten zijn geplaatst in het archief

Werkbezoek in Lelystad!

Werkbezoek Bataviamaandag 30 januari 2023 19:57 Vrijdag 20 januari zijn we op bezoek geweest bij Batavialand in Lelystad. Dit samen met de lokale fractie. Bataviastad heeft grote plannen voor de boeg, denk aan het op het land brengen van het ... lees verder
Labels

Afscheid Gert-Jan Segers

gert-jan+bij+open+dag+christenunie+2019.jpgvrijdag 13 januari 2023 14:27 Gert-Jan Segers stopt als Tweede Kamerlid en partijleider van de ChristenUnie. Dat heeft u vandaag kunnen lezen in de verschillende media en in een persoonlijke brief aan de leden. “Ik heb de kar een tijd kunnen trekken en met jullie steun en de zegen van God zijn we tot hier gekomen,” schrijft Gert-Jan. “De ChristenUnie is een partij die midden in de samenleving werk maakt van christelijk-sociale idealen. Er staat een geweldig team en nu is het aan hen om die missie verder te brengen. Ik heb daar veel vertrouwen in.” lees verder
Labels

Kerstgroet namens ChristenUnie Flevoland

dinsdag 20 december 2022 17:57 Namens onze lijsttrekker Harold Hofstra een kerstgroet lees verder
Labels

Werkbezoek in: Dronten!

Werkbezoek dronten.jpgvrijdag 16 december 2022 23:19 Op 2 december is de Statenfractie op een (werk)bezoek geweest bij de gemeentefractie van de  gemeente Dronten. Wij begonnen met een kop koffie in het gezellige/drukke centrum van Dronten en al ... lees verder
Labels

Even voorstellen: Ria Visser-Kapitein

Ria Visser .jpgvrijdag 16 december 2022 23:11 Mijn naam is Ria Visser-Kapitein, ik ben 38 jaar oud en getrouwd met Dirk. Samen hebben we 4 kinderen mogen ontvangen. Zelf ben ik geboren in het voormalig Dr. Jansenziekenhuis in Emmeloord en ... lees verder
Labels

De toekomst voor de visserij, maritieme sector en maritiem onderwijs

groepsfoto werkbezoek Urkvrijdag 02 december 2022 14:05 Afgelopen dinsdag 29 november heeft de ChristenUnie Flevoland een bezoek gebracht aan Urk. Samen met ChristenUnie Urk hebben we op de mooie visserijschool, ROC Friese Poort, geluisterd naar een aantal sprekers over de visserijsector, Port of Urk en maritiem onderwijs. Hierbij stond centraal wat we als fracties mee konden nemen, ook richting Den Haag. lees verder
Labels

Werkbezoek in Zeewolde

Ark buitenkant.jpgvrijdag 25 november 2022 22:05 Samen met de ChristenUnie fractie van Zeewolde, 2 wethouders en onze fractie is er vrijdag 18 november een werkbezoek gebracht aan de gemeente Zeewolde. Dit om elkaar beter te leren kennen en een indruk opdoen van de plaatselijke cultuur en ontwikkelingen. lees verder
Labels

Verslag van de Algemene Ledenvergadering

Image7.jpgvrijdag 25 november 2022 11:51 Woensdag 16 november vond in Lelystad de leden vergadering plaats waarin wij de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 2023 hebben vastgesteld. Er was een mooie opkomst van betrokken en nieuwsgierige leden. De voorzitter opende de vergadering met het lezen van een stuk uit genesis 13. Het verhaal waar land en water een strijd om de schaarse ruimte ontketent. Hij daagde de aanwezigen uit. Hij hield ons als aanwezigen een spiegel voor: Zijn wij in staat om, net zoals Abraham ruimte gaf aan Lot, ruimte te geven aan de ander? Land, water en ruimte voor elkaar zijn actuele thema’s waar onze volksvertegenwoordigers nu en de kandidaten straks mee aan de slag kunnen. lees verder
Labels

Ruimte maken

'Flevopolder' fotograaf: Eric Kiffers (Zoetermeer)donderdag 24 november 2022 10:31 Afgelopen woensdag is de nieuwe lijst met de kandidaten voor de provinciale en waterschap verkiezingen. Mijns inziens een mooie en evenwichtige lijst met kundige en ervaren kandidaten, waarin alle... lees verder
Labels
Weblog

De kandidatenlijst is vastgesteld!

alv 16-11-22donderdag 17 november 2022 16:43 De ledenvergadering van de ChristenUnie Flevoland heeft 16 november 2022 unaniem de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 vastgesteld. Deze lijst, onder aanvoering van de huidige gedeputeerde Harold Hofstra, kent een goede mix van kennis, ervaring, jong talent en spreiding over de provincie. Een indrukwekkende lijst van 40 mannen en vrouwen die hun naam verbinden aan de ChristenUnie in Flevoland. lees verder
Labels

Werkbezoek in de Noordoostpolder

Foto boer Hakvoortwoensdag 19 oktober 2022 19:06 14 oktober jl. hebben de fracties van de ChristenUnie/SGP Noordoostpolder en de Statenfractie van de ChristenUnie Flevoland  en de ChristenUnie gedeputeerde Harold Hofstra (o.a. coördinator ... lees verder
Labels

Even voorstellen: Johanna Koffeman-Kramer

Johanna Koffeman-Kramermaandag 03 oktober 2022 11:57 Ik ben Johanna Koffeman-Kramer, 31 jaar en kind van God. Ik werk als beleidsmedewerker in het Europees Parlement voor de ChristenUnie en mag de campagneleider zijn voor CU Flevoland tijdens de ... lees verder
Labels

Aanmeldcentrum in Bant

Foto Henriettemaandag 03 oktober 2022 11:46 Het COA heeft een kavel gekocht in Bant om hier een aanmeldcentrum te realiseren voor asielzoekers. De locatie moet voor 250 tot 300 opvangplekken zorgen. De gemeenteraad uit Noordoostpolder voelt... lees verder
Labels

Bijpraatsessie stikstof

foto 5 juli 2vrijdag 30 september 2022 12:46 Het is alweer een tijdje terug dat we een stikstof bijpraatsessie hebben georganiseerd voor de leden. Op 5 juli mochten we met een mooie groep van dertig personen bij elkaar komen om onze vragen, zorgen en visies te delen over dit onderwerp.  lees verder
Labels

Beoogd lijsttrekker bekend

Harold Hofstra.jpgvrijdag 09 september 2022 10:06 Harold Hofstra is de beoogde lijsttrekker van ChristenUnie voor de provinciale verkiezingen in 2023. lees verder
Labels

Even voorstellen: Willemijn de Boer

Willemijndonderdag 14 juli 2022 13:28 Mijn naam is Willemijn de Boer en sinds 13 juni ben ik fractiemedewerker bij ChristenUnie Flevoland. Hier ben ik terecht gekomen nadat ik een petitie voor buslijn 149 was gestart. Ik heb toen heel... lees verder
Labels

Nieuw Statenlid: Chris van Veluwen

Chris 2dinsdag 12 juli 2022 12:18 13 juli word ik beëdigd als Statenlid van de fractie ChristenUnie Flevoland. Bryant Heng gaat een half jaar studeren in Amerika en gedurende die tijd zal ik zijn portefeuille overnemen in de ... lees verder
Labels

Nieuw Statenlid: Chris van Veluwen

dinsdag 12 juli 2022 12:15 13 juli word ik beëdigd als Statenlid van de fractie ChristenUnie Flevoland. Bryant Heng gaat een half jaar studeren in Amerika en gedurende die tijd zal ik zijn portefeuille overnemen in de ... lees verder
Labels

Bijdrage Perspectiefnota

Lubbert Schenk Perspectiefnota 2002.jpegwoensdag 29 juni 2022 19:54 In de vergadering van Provinciale Staten op 29 Juni 2022 heeft fractievoorzitter Lubbert Schenk namens de fractie de bijdrage voor de perspectiefnota uitgesproken. lees verder
Labels

Bryant Heng stopt met de staten I.v.m. Studie

Bryant met Jongeren .jpgvrijdag 03 juni 2022 18:55 Bryant Heng stopt als Statenlid (CU) om te gaan studeren aan Harvard  Na afgelopen jaren succesvol een online voortraject te hebben doorlopen is ChristenUnie Statenlid Bryant Heng toegelaten aan ... lees verder
Labels

Schriftelijke Vragen Dienstregeling en Petitie Buslijn 149 Urk-Domineesweg/Nagele

maandag 02 mei 2022 09:44 ChristenUnie Flevoland heeft samen met de fracties van CDA, SGP, SP, D66, GL, PVV en PvdD schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS aangaande de dienstregeling van Buslijn 149 ... lees verder
Labels
Fractie
Vragen

ChristenUnie zet zich middels initiatiefvoorstel Jongerenraad Flevoland in voor jongerenparticipatie

Jongeren in staten zaal .jpgdinsdag 15 maart 2022 18:03 De afgelopen maanden hebben leden van de ChristenUnie Flevoland fractie samen met collega-Statenleden gewerkt aan het initiatiefvoorstel Jongerenraad Flevoland met als doel om jongeren meer bij de provinciale politiek te betrekken. lees verder
Labels
Fractie
In de media
Jonge werkers
Lezingen
Moties en Amendementen

Klimaat en waterschap

CU landbouw en landelijk gebied2dinsdag 20 juli 2021 12:50 De kracht van water is deze dagen weer duidelijk zichtbaar in Limburg. Niet alleen de hoeveelheid regenwater in korte tijd in het gebied zelf, maar ook het regenwater uit bovenstrooms gebied perst zicht met grote kracht door de laagstgelegen gebieden, dorpen en steden. lees verder
Labels

Stapsgewijze doorontwikkeling van Batavialand in Lelystad

batavialandvrijdag 18 juni 2021 10:39 De afgelopen maanden hebben we in de commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) meerdere malen gesproken over de huidige situatie en de mogelijke doorontwikkeling van Batavialand in Lelystad. Batavialand is bekend door onder andere het schip in de Batavia-Haven van Lelystad en is door de jaren heen door menig Flevolander bezocht als onderdeel van een schoolbezoek of als weekenduitje. lees verder
Labels

Vragen en antwoorden datacenters

PH Lelystad.jpgdonderdag 17 juni 2021 16:48 Op 7 april heeft de provinciale fractie vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de komst van (grote) datacenters. Deze vragen vindt u elders bij dit artikel. We maken ons ... lees verder
Labels

Weer terug in de Staten

foto Tamara.jpegdonderdag 17 juni 2021 16:37 Na een periode van bijna een jaar keer ik terug in Provinciale Staten. Een jaar waarin een aantal dingen in mijn leven behoorlijk op zijn kop hebben gestaan en ook veranderd zijn. lees verder
Labels

motie Zorgvuldig proces datacenters

PH Lelystad.jpgzaterdag 12 juni 2021 02:12 Met deze motie wil de ChristenUnie dat de Provincie de Provinciale Staten actief informeert over de voortgang van het vergunningstraject Tulip in Zeewolde. Ook wil de ChristenUnie dat de Provincie... lees verder
Labels

motie Voorkom dwangarbeid productieketens zonnecellen

foto zonnepaneel.jpgzaterdag 12 juni 2021 02:09 Met deze motie wil de ChristenUnie bereiken dat de provincie, in overleg met andere provincies en het rijk, onderzoekt op welke manier voorwaarden gesteld kunnen worden aan de partijen die ... lees verder
Labels

Amendement: Perspectief Programma Landschap van de Toekomst

foto amendement perspectief programma.jpgdonderdag 27 mei 2021 19:25 Woensdag 26 mei heeft de ChristenUnie samen met de volgende partijen, PvdA, SP, GL, CDA, JA21, 50plus, Denk met succes het amendement: Perspectief Programma Landschap van de Toekomst ingediend. lees verder
Labels

Perspectiefnota 2021

PH Lelystad.jpgdonderdag 27 mei 2021 19:11 Woensdag 26 mei werd in de Provinciale Staten de perspectiefnota 2021 behandeld. Fractievoorzitter Lubbert Schenk heeft tijdens deze vergadering een rede uitgesproken waarin hij verwoordde hoe de ChristenUnie aankijkt tegen de perspectiefnota. lees verder
Labels

De Tong. Een nieuwe naam, met een nieuwe betekenis, en daarmee een nieuwe start.

tong voor nieuwsbrief_1.2.1.jpgdonderdag 29 april 2021 18:32 Tijdens de Statenvergadering van 28 april 2021 is het statenvoorstel:,, Restauratie en plaatsing kunstwerk De Tong (van Lucifer)'' besproken. Hierin werd voorgesteld om over te gaan tot ... lees verder
Labels

Waarom verliest de ChristenUnie in arme gebieden?

ewhoppentochtlandschap_15-04-25_64.JPGmaandag 26 april 2021 15:22 Als communicatiewetenschapper ontdekte ik recentelijk dat het leefgebied van de ChristenUnie-kiezers langzaam aan het verschuiven is[1]. Ten opzichte van 2006, het verkiezingsjaar dat de ... lees verder
Labels

Update dossier kunstwerk de Tong

tong voor nieuwsbrief_1.2.1.jpgmaandag 26 april 2021 13:11 Het kunstwerk de Tong (van Lucifer) is een gevoelig dossier dat in het verleden vanwege diverse perikelen vaker in de Staten is besproken. Het kunstwerk op de knardijk langs de A6 heeft, naast de inmiddels hoge kosten, ook een pijnpunt, namelijk de naamgeving en bedoeling van de kunstenaar. Vervelend is dat in de besluitvorming en in de totstandkoming er telkens werd gesproken over een kunstwerk van de kunstenaar. Het was dan ook een onaangename verrassing dat bij de opening en presentatie in 1993 de naamgeving ‘Tong van Lucifer’ bekend werd met onder andere referenties naar de gevallen engel. lees verder
Labels

ChristenUnie stelt vragen over het gebruik ‘foute’ zonnepanelen in Flevoland

Provinciehuis avond.jpgwoensdag 14 april 2021 19:06 De fractie van de ChristenUnie Flevoland heeft woensdag 14 april j.l. kritische vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van het bericht in het Financieel Dagblad dat er mogelijk ‘foute’ zonnepanelen gebruikt zijn of worden in de provincie Flevoland. lees verder
Labels

ChristenUnie kritisch op komst datacenters in Flevoland.

CU landbouw en landelijk gebied polder.jpgdinsdag 30 maart 2021 19:41 De fractie van de ChristenUnie Flevoland wil meer helderheid hebben over de te verwachten datacenters in Flevoland en stelt daarom een aantal vragen aan Gedeputeerde Staten.
In Noord-Holland is onrust ontstaan over datacenters. Deze onrust is ook herkenbaar en aanwezig onder de inwoners van onze provincie, met name t.a.v. een verwacht groot datacenter in Zeewolde. De media heeft over de risico’s en onduidelijkheden van deze datacenters meerdere keren uitvoerig geschreven. Meerdere besprekingen van de gemeente Zeewolde met haar inwoners en andere belanghebbenden hebben niet geleid tot duidelijkheid of het wegnemen van deze onrust. Twee onderwerpen springen daarbij met name in het oog, ten eerste het stroomgebruik en ten tweede het watergebruik. Statenlid Lubbert Schenk: ,,Vragen over de werkelijke werkgelegenheid, de effecten voor het landschap, het proces en de informatievoorziening maken dat wij als ChristenUnie kritisch zijn op deze ontwikkeling.’’
De fractie van de ChristenUnie wil daarbij niet alleen zicht krijgen op de startfase, maar ook op de periode na de startfase zover dit nu kan worden overzien. Daarbij is het van belang dat de mensen in de omgeving van datacenters heldere informatie krijgen over de effecten van de mogelijke komst van datacenters. lees verder
Labels

Campagne in coronatijd

campagne in coronatijd.jpegvrijdag 12 maart 2021 10:59 Achter de schermen is de Tweede Kamercampagne al meer dan een jaar geleden begonnen. Toen startte, in het pre-coronatijdperk, vanuit het partijbureau het eerste kiesonderzoek. lees verder
Labels
Nieuwsbrief

Stikstof aanpak

vrijdag 12 maart 2021 10:48 In de Provinciale Staten van februari stond onder andere de stikstof aanpak voor de provincie op de agenda. Een complex en lastig onderwerp, waar al veelvuldig over gesproken is. Naar onze mening ... lees verder
Labels
Nieuwsbrief

Duurzaamheidsestafette Regiorace ChristenUnie Flevoland

foto regiorace.jpegvrijdag 12 maart 2021 10:45 Diverse vertegenwoordigers van de ChristenUnie in Flevoland hebben zaterdag 6 maart jongst leden deelgenomen aan de Regiorace estafette van de ChristenUnie. Daarvoor hebben ChristenUnie afdelingen in Flevoland concrete duurzaamheidsplannen aangedragen die ze willen meegeven aan de Tweede Kamerfractie. Deze plannen zijn vervolgens in een duurzame estafette naar Amersfoort gebracht. Het motto van de Regiorace was ‘Geef de aarde door’ en sluit aan bij het ChristenUnie campagnethema ‘zorg voor de schepping’. lees verder
Labels
Nieuwsbrief

Nationale Compimentendag

Johanna Kramerdinsdag 02 maart 2021 09:25 De Flevolandse ChristenUnie-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn op Nationale Complimentendag, maandag 1 maart, op bezoek geweest bij een aantal unieke goede doelen en persoonlijkheden om ze aan te moedigen in hun werk. Johanna Koffeman-Kramer (nummer 15) ging langs in Urk, Noordoostpolder en Dronten. De overige drie Flevolandse gemeenten werden bezocht door Elly van Wageningen (nummer 21). lees verder
Labels

Concept verkiezingsprogramma

verkiezingsprogramma CU landelijk.jpgdinsdag 22 december 2020 17:40 21 December heeft de landelijke ChristenUnie het concept verkiezingsprogramma voor de komende Tweede Kamer verkiezingen gepresenteerd. Een mooi programma met oog voor mens en samenleving waarin we de belangrijke kernwaarden van de ChristenUnie herkennen. Naast de vele goede punten zijn we teleurgesteld over het standpunt inzake de openstelling van Lelystad AirPort. Ondanks dat het concept programma spreekt over ruimhartige compensatie die tenminste dezelfde economische waarde en arbeidsmarkt potentieel vertegenwoordigd. lees verder
Labels

Schriftelijke vragen: Zon op Dak

foto zonnepaneel.jpgdinsdag 15 december 2020 10:10 Hieronder kunt u de schriftelijke vragen lezen die wij hebben gesteld naar aanleiding van het rapport Zon op Dak.

Met veel belangstelling hebben wij kennis genomen van het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van een onderzoek door het Kadaster om te achterhalen wat de potentie in de Flevolandse gemeenten om met zonnecollectoren op daken energie op te wekken. Dat blijkt fors minder te zijn dan verwacht. lees verder
Labels

Beantwoording Statenvragen m.b.t. Maritieme Servicehaven Urk

20161205 servicehaven Urkdonderdag 10 december 2020 11:38 Woensdag 9 december heeft het college van gedeputeerde Staten de schriftelijke vragen, die wij op vrijdag 4 december hebben gesteld, beantwoord. lees verder
Labels

Schriftelijke vragen omtrent stikstof en de Maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland

20161205 servicehaven Urkdonderdag 10 december 2020 10:36 Vrijdag 4 december hebben we onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland. lees verder
Labels

Het ongeluk van de praktisch opgeleiden

maandag 23 november 2020 10:40 Als communicatiewetenschapper heb ik het afgelopen jaar met stijgende verbazing het publieke debat gevolgd over achterstandsgroepen. Emancipatiebewegingen kiezen niet alleen groepen uit die ze ... lees verder
Labels
Nieuwsbrief

De 200 woorden van de ChristenUnie Flevoland

vrijdag 20 november 2020 09:20 De provincie heeft besloten om in november een informatie pagina in een aantal (huis-aan-huis) kranten te plaatsen. Elke fractie is gevraagd een stuk van 200 woorden aan te leveren. Wij hebben in deze 200 woorden onze belangrijkste doelen geformuleerd waar we op dit moment mee aan het werk zijn in de provincie. lees verder
Labels
Nieuwsbrief

Najaarsnota 2020

foto tollebekerbrug.jpegvrijdag 20 november 2020 09:10 Op 11 november j.l. vond één van de belangrijkste vergaderingen van het provinciale politieke jaar plaats. Onze fractievoorzitter Lubbert Schenk sprak in deze vergadering de onderstaande rede uit. lees verder
Labels
Nieuwsbrief

Statenlid Bryant Heng voorgedragen en benoemd tot AV-lid van het IPO

Bryant CU Flevoland PS en WS 2019-61 portret.jpgdonderdag 12 november 2020 14:29 Met gepaste trots kunnen we melden dat tijdens de Statenvergadering op 11 november 2020 ons Statenlid Bryant Heng officieel is voorgedragen en benoemd tot lid van de Algemene Vergadering (AV) van het Interprovinciaal Overleg (IPO). lees verder
Labels

Terugblik op het bestuurlijke jaar van de ChristenUnie Flevoland

hildebrand_1.pngmaandag 28 september 2020 15:34 Vanaf dit moment gaat het ChristenUnie-provinciebestuur u maandelijks bijpraten over partij ontwikkelingen en activiteiten. Het huidige bestuur bestaat uit een team van zeven leden, waaronder vier... lees verder
Labels
Nieuwsbrief

Even voorstellen: Jaap Oosterveld

Jaap.jpgmaandag 28 september 2020 13:55 Deze maand ben ik, Jaap Oosterveld, als burgerlid beëdigd in Provinciale Staten. Daarmee mag ik de provinciale fractie van de ChristenUnie komen versterken. Ik ben 66 jaar, 44 jaar getrouwd met ... lees verder
Labels

Corona in Flevoland

Harold CU Flevoland PS en WS 2019-107 portret.jpgmaandag 28 september 2020 13:48 De coronacrisis is zeer ingrijpend en raakt iedereen. In Flevoland zijn, net als elders in Nederland en in de wereld, maatregelen getroffen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. ... lees verder
Labels

Dus toch.....een beslissing over Oostvaarderswold op 7 maart 2012

Dus toch.....een beslissing over Oostvaarderswold op 7 maart 2012

2 november 2006 was de dag dat boeren te hoop liepen tegen het project Oostvaarderswold, maar de Provinciale Staten beslisten anders. 7 maart 2012 is de dag die ons als voor onmogelijk werd voorgehouden mogelijk werd. De boeren halen hun gelijk bij de Raad van State. Een streep door het Oostvaarderswold. Het levert gemengde gevoelens op. Een ferme handdruk met boeren,  waar ik regelmatig contact mee had. Verslagenheid bij een coalitie-genoot PvdA en mogelijk een rekening voor de burger.
 
In mijn bijdrage namens de ChristenUnie als volgt verwoord: "Telkens weer werden wij meegezogen in wat ons financieel en juridisch boven het hoofd zou hangen als we niet mee zouden gaan. En dan dus toch deze uitspraak".
 
Jan-Eric Geersing