Statenfractie

 • Lloyd Ferdinand, Statenlid, fractievoorzitter

  Als overtuigd christen heb ik de afgelopen jaren ervaren dat christelijke betrokkenheid bij politieke beslissingen wel degelijk verschil kan maken voor mens en milieu. Deze ervaring motiveert mij om in de komende periode nog actiever te zijn in de provincie om mens en milieu minder kwetsbaar te maken en meer in evenwicht met elkaar te brengen. Ik wil mij inzetten voor meer nieuwe banen voor jonge Flevolanders; een overheid die niet te groot en te afstandelijk is en die burgers helpt wanneer het nodig is. Betere verbindingen (wegen en openbaar vervoer) met de omliggende regio’s en uitbreiden en versterken van het onderwijs. Alle burgers – ongeacht hun herkomst – betrekken bij elkaar en bij de samenleving.

  Portefeuilles: 
  Bestuur
  Bestuurlijke Zaken: Bestuurlijke vernieuwing
  Financiën
  Coördinatie Interbestuurlijk Toezicht
  Kunst en Cultuur
  Samenleving (zorg)
  Europa
  IPO-Bestuur
  Sport
  Communicatie en ICT
  Flevolandse samenwerkingsagenda
  Facilitaire Zaken , Archiefinspectie, P&O, Inkoop en aanbesteding

  Duurzaamheid
  Klimaat en Energie
  Natuur en Landschap
  Vitaal Platteland
  Nieuwe Natuur
  De-on
  Openbaar Vervoer
  IJmeer/Markermeer
  Digitale infrastructuur buitengebied 

  Contactpersoon voor Dronten en Lelystad

  Hoofdfunctie: 
  - directeur Lloyd Consultancy

  Nevenfunctie:
  - vice-voorzitter Stichting Amsterdams Centrum 30 juni - 1 juli.

  email

 • Jan van Dijk, Statenlid

  Ik ben maatschappelijk betrokken en politiek geïnteresseerd. Ik zet mij graag in voor mijn leefomgeving, allereerst binnen mijn gezin en in mijn kerk maar ook daarbuiten; door aandacht voor de leefbaarheid rondom de stad en het platteland. Denk aan natuur, bereikbaarheid, ook met omliggende provincies, en economische ontwikkeling. 
  Flevoland is een nog sterk in ontwikkeling zijnde provincie en aan die ontwikkeling wil ik, vanuit mijn christen zijn, graag een bijdrage leveren. Ik geloof in een provincie met veilige wegen, duurzaam en toegankelijk vervoer. Kwalitatief goed vervoer voor scholieren en forenzen, maar ook voor ouderen door o.a. toegankelijke haltes en stations.

  Portefeuille: 
  Economie
  Onderwerpen:
  Economische Zaken
  Maritieme Strategie
  Amsterdam Lelystad Airport
  Mobiliteit (exclusief OV)
  OMALA
  Floriade
  Onderwijs
  Landbouw en Visserij
  Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland
  Openbaar Vervoer
  Recreatie, Toerisme en Gebiedspromotie

  Contactpersoon voor Noordoostpolder en Urk

  email

  Twitter
 • Tamara Strating, Statenlid

  Lid van Provinciale Staten Flevoland worden voor een zeer korte tijd, namelijk tot de verkiezingen van maart 2019. Dat is best een opgave, waarvoor ik mijzelf heb gesteld, dat besef ik.

  Mijn overwegingen om die beslissing te nemen zal ik met u delen en ik zal iets over mijzelf vertellen in dit stukje.

  Mijn naam is Tamara Strating, 47 jaar en ik woon in Zeewolde met mijn gezin, dat bestaat uit mijn echtgenoot, twee dochters van 19 en 17 jaar en ondergetekende. Sinds 1998 wonen we in Zeewolde en ook in Flevoland en inmiddels kan ik mijzelf wel als een Flevolander beschouwen. Zo voelt het in elk geval wel. Nieuw land, wat gekenmerkt wordt door rechte lijnen en open vlaktes in het landschap, afgewisseld door bos, agrarisch gebied en windmolens. Ik houd van de ruimte in Flevoland en de natuur, die, zeker in Zeewolde, zeer divers is en lekker in de buurt.

  Ik ben werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs op een protestants christelijke school in Elburg, het Nuborgh College Oostenlicht. Daar geef ik het vak maatschappijleer en ben ik mentor van een klas 4TL van het vmbo. Het werken met jongeren vind ik heel mooi en fijn om te doen. Naast dit werk ben ik bezig met het afronden van een masterstudie Pedagogiek, waarmee ik dit jaar klaar hoop te zijn.

   In het afgelopen jaar ben ik mij wat aan het oriënteren geweest om wat meer uitdaging te zoeken. In het onderwijs is altijd wel ontwikkeling, maar gaandeweg merk ik dat ik graag wat breder kijk dan alleen naar ontwikkelingen aan de binnenkant. Betrokkenheid op de samenleving vind ik ook belangrijk en daar zet ik mij graag voor in. Soms in een rol wat meer op de achtergrond, zoals een bestuurlijke rol in stichting De Biezenburcht, maar nu ook als lid van Provinciale Staten. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de provinciale politiek, die over wat grotere thema’s spreekt dan waarover het op lokaal niveau gaat. Tegelijkertijd komen ook die lokale belangen weer bij elkaar in de provincie.

   Ik ben mij ervan bewust dat het begrip uitdaging volledig van toepassing is op de taak die ik heb aanvaard op 18 april jl. Een taak die ik alleen kan uitvoeren onder de zegen van mijn trouwe God en Vader in de hemel. Ik bid dat alles wat wij als ChristenUnie-fractie doen in en voor de provincie Flevoland doen, zal zijn tot eer van Hem!

  Portefeuille:
  Ruimte
  Ruimtelijke ordening
  Regionale Uitvoeringsdienst
  Vergunningsverlening, toezicht en handhaving
  Water
  Rijksvastgoedbedrijf
  Wonen
  Schaalsprong Almere/RRAAM
  IJsseldelta-Zuid 


  email
  instagram

  Twitter