Gedeputeerde

 • Harold Hofstra, Gedeputeerde Flevoland.

  Christelijke politiek is voor mij: staan voor je overtuiging vanuit een duidelijk Bijbels fundament. Politiek gaat ergens over, of dat nu natuur, economie, werk, het voorzieningenniveau of ruimtelijke ontwikkeling is. Als gedeputeerde wil ik verantwoordelijkheid nemen, ook bij moeilijke besluiten. Ik wil dat doen vanuit de volle overtuiging dat deze aarde niet van ons is, maar dat we daar zorgvuldig, met het oog op komende generaties, mee om gaan. Door het verbinden van stad en platteland wil ik ruimte bieden aan duurzame groei van economie en werkgelegenheid zodat het fijn wonen, werken en recreëren is in Flevoland. Kansen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en natuurontwikkeling moeten wij benutten en het belang van onze inwoner voor ogen houden.

  Portefeuille

  • Natuur
   • Nationaal Park Nieuw Land
   • Natuurbeheer (inclusief Natura 2000)
   • Natuurontwikkeling Oostvaardersoevers
   • Afronding Nieuwe Natuur
  • Gemeenschappelijk landbouwbeleid en Plattelandsontwikkeling (POP3)
  • Financiën
   • Financieel toezicht gemeenten
   • Deelnemingen
   • Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
  • Sport
  • Recreatie, Toerisme & gebiedspromotie
   • Verhaal van Flevoland (gebiedspromotie)
  • Coördinatie duurzaamheid
  • Energietransitie
   • Energiebesparing
   • Warmtetransitie
   • Windenergie
   • Zonne-energie (inclusief op land)
  • Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF)
  • Fonds Verstedelijking Almere
   • Programmalijn 6: Groen en waterrijke identiteit
     
  • IPO bestuurlijke adviescommissies:

  Onbezoldigde nevenfunctie;
  Bestuurslid landelijke Bestuurdersvereniging ChristenUnie

  Meer info: https://www.flevoland.nl/wie-zijn-we/gedeputeerde-staten/harold-hofstra

  Facebook: https://www.facebook.com/GedeputeerdeHofstra

  Twitter