Kandidaten

 • 1. Harold Hofstra: Ik wil mij inzetten voor een provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is voor de huidige en toekom- stige generaties. Daarbij zijn voldoende, passende en betaalbare woningen een voorwaarde, met ruimte om te genieten van de prachtige natuur in Flevoland.

 • 2. Ria Visser-Kapitein: Ik ben al jarenlang werkzaam in de zorg en wil graag dienstbaar zijn voor de samenleving. Vanuit mijn achter- grond en ervaring in de gemeenteraad vind ik het belangrijk om naar elkaar om te zien en op te komen voor de kwetsbaren in Flevoland.

 • 3. Bryant Heng: Ik ben sinds 2019 statenlid. Graag zet ik mij in voor goede OV-verbindingen en bereikbaarheid. Niet alleen in de steden maar ook in de dorpen. Ik vind het belangrijk dat jongeren zich kunnen ontplooien en ouderen waardig ouder kunnen worden in Flevoland.

 • 4. Ab de Jong: Ik ben werkzaam in het beroepsonderwijs en weet als geen ander hoe belangrijk het is dat iedereen zijn talenten kan ontwikkelen en inzetten. Ik wil mij graag inzetten voor goed en passend onderwijs met oog op de toekomstige arbeidsmarkt van Flevoland.

 • 5. Johanna Koffeman-Kramer: Flevoland is een provincie van pioniers, ik zet me in om ook de pioniers van de toekomst ruimte te bieden in onze provincie.

 • 6. Benjamin van Bilsen: Flevoland groeit, daarom investeren in betere voorzieningen op het gebied van (ziekenhuis)zorg en bereikbaarheid via OV, A6 en Lelylijn

 • 7. Undina Madretsma: Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd

 • 8. Anne Marie van Raalten-Ligtenberg: Rechtvaardig voor de Flevolandse boer

 • 9. Heleen de Ronde: Iedereen verdient een (t)huis; ook de starters, alleenstaanden en kwetsbaren in de samenleving.

 • 10. Jetze Kempenaar: Laten we luisteren naar elkaar zodat we elkaar goed verstaan

 • 11. Bibiche Fischer-Horn: Betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar OV voor iedereen

 • 12. Ite Meints: De provincie krijgt de komende jaren grote vraagstukken op zich af, zoals de stikstofverdeling, natuurontwikkeling en de energietransitie. Voor mij is het belangrijk dat we hier zorgvuldige besluiten over nemen. Hierbij is oog en aandacht noodzakelijk voor de mensen die bij de uitvoering hulp en ondersteuning nodig hebben. Niet iedereen kan dit op eigen kracht. Omzien naar elkaar!

 • 13. Jacob Hoefnagel: Ik kies ervoor die aspecten van onze traditie en geloof te benadrukken die spreken van onderlinge afhankelijkheid en gelijkheid van alle mensen

 • 14. Mark de Boer: Op dit nieuwe land bouw ik graag mee aan een nieuwe wereld van verbinding tussen de mens en haar omgeving: ruimte voor elkaar!

 • 15. Elly van Wageningen: We zetten in op circulair en duurzaam bouwen van woningen. Grondstoffen zijn schaars en kosten veel energie om te bewerken. Elke nieuwe woning vanaf de start energieneutraal.

 • 16. Jaap Oosterveld: In de krachtige samenleving in Flevoland wil ik opkomen voor de senior die goud is in het vrijwilligerswerk van onze provincie. 

 • 17. Jesse Quist: Rechtvaardig voor de Flevolandse boer

 • 18. Tamara Baas: Ik geloof niet in christelijke politiek, maar wel in christenen in de politiek. Daarom wil ik mij inzetten voor Gods Koninkrijk, om zijn liefde voor de wereld te weerspiegelen.

 • 19. Ina de Jong: Vrede zoeken en samen recht doen

 • 20. Aldrik Dijkstra: Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

 • 21. Ingrid Paalman: Deze provinciale verkiezingen gaan over ons. Samen bouwen aan een samenleving waarin een ieder wordt gezien, gehoord en gewaardeerd.

 • 22. Jarno Volmer: Enthousiast aan de slag voor Flevoland

 • 23. Jelle Hakvoort: Als je kan genieten van ‘genoeg’, heb je veel om te delen!

 • 24. Bert Kamsteeg: Een stem op de ChristenUnie is een stem op de ChristenUnie in de Eerste Kamer!

 • 25. Jens Boxen: Duurzaam, betaalbaar wonen!

 • 26. Roelienke van der Snoek: Bouwen aan de toekomst van Flevoland

 • 27. Henk Schraa: 'Ook vanuit de provincie aandacht voor mensen in kwetsbare posities.' 'Voor een provincie die de woningbouw versnelt.'  'Meer woningen voor starters, senioren en mensen in de knel.'

 • 28. Jan-Eric Geersing: Van nee, naar mee 

 • 29. Thijs van Daalen: Energie transitie is vooral gedragsverandering

 • 30. Margriet Romkes-Kramer: De provinciale overheid dient regionale ondernemers te faciliteren en te begeleiden en dat op een zo pragmatisch mogelijke manier

 • 31. Hans van Dijk: Ik ben heel graag kandidaat omdat de ChristenUnie een partij is van christenen voor alle mensen. Zij willen actief uitstralen en doorgeven de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Flevoland.

 • 32. Jan Marcus de Ridder: De ChristenUnie staat met de bijbel in de hand met beide voeten in onze samenleving. De ChristenUnie neemt ook in moeilijke tijden haar verantwoordelijkheid en verliest daarbij niemand uit het oog. Daarom steun ik de ChristenUnie.

 • 33. Marianne Witteveen: Elke samenleving die er niet in slaagt de creativiteit en energie van haar jeugd te benutten, zal achterblijven.

 • 34. Henriëtte van Keulen-Nentjes: Iedereen is van evenveel waarde

 • 35. Matthijs Winter: Om de jonge generatie een stem te geven en die opkomt voor hun rechten en noden

 • 36. Roelie Bosch: Kinderen laten (op)bloeien is mijn vertaling van ‘Iedereen doet mee’!

 • 37. Hilde Woort-Bos: ChristenUnie... omdat iedereen Uniek is en gezien mag worden

 • 38. Berend Okma: Het is plezierig wonen in de jongste provincie van Nederland. Samenwerken en verantwoordelijkheid durven dragen spreekt mij erg aan

 • 39. Frangéska Hosé: ‘’I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel’’ Maya Angelou

 • 40. Anjo Simonse: Het hart heeft zijn reden die het verstand niet kent.