Nieuws

Zonder problemen met de rolstoel de bus in

bus-sign-1379388dinsdag 17 oktober 2017 14:36 'Het openbaar vervoer moet voor zo veel mogelijk reizigers een toegankelijke vervoersvoorziening en alternatief voor eigen vervoer zijn.' Zo staat het in ons verkiezingsprogramma, daar willen wij ons voor inzetten. Vandaar dat de uitkomsten van een onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens, gepubliceerd in mei van dit jaar, ons zorgen baarden. lees verder

Vertrouwen in de toekomst

Tweede Kamer 2.jpgdinsdag 17 oktober 2017 10:07 Het zal u niet zijn ontgaan: er ligt een regeerakkoord. Eindelijk. Een akkoord met als motto: ‘Vertrouwen in de toekomst’. Zo’n motto schept verwachtingen, stemt wellicht sceptisch, wordt ook wel als ‘nietszeggend’ omschreven. lees verder

FlevoTop

image3donderdag 12 oktober 2017 09:08 Op zaterdag 7 oktober jl. hebben inwoners van Flevoland gesproken met Statenleden over de toekomst van de provincie tijdens de FlevoTop. Ongeveer 100 inwoners hebben hun ideeën, ervaringen en kennis gedeeld met elkaar en met de Statenleden. Met het resultaat wil het bestuur haar plannen en maatregelen beter laten aansluiten bij wat inwoners vinden. lees verder

Metropool Regio Amsterdam

20171002 MRAmaandag 02 oktober 2017 13:37 De afgelopen week is in de Statenvergadering gesproken over het eerste werkplan en de begroting van de Metropool Regio Amsterdam. De MRA is een netwerk van bestuurders van 33 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoersregio Amsterdam. De MRA behoort nu tot de Europese top 5 van economisch sterke regio's. lees verder

Flevoland en zijn maritieme geschiedenis

20170915 IJsselkoggemaandag 02 oktober 2017 12:02 Aan de kust van Lelystad werken de Bataviawerf, Nieuw Land Erfgoedcentrum en het Maritiem Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen in Batavialand. Na de start van een nieuw scheepsbouwproject door Batavialand in oktober 2015 is de tentoonstelling en de conservering van de IJsselkogge een volgende stap naar de totstandkoming van het Erfgoedpark der Lage Landen. lees verder

Overig nieuws uit de fractie