Nieuws

Maritieme servicehaven: volle kracht vooruit!

Urk bovendonderdag 20 juli 2017 11:41 Een historisch moment voor Flevoland: unaniem stemde Provinciale Staten in met het inpassingsplan voor de Maritieme Servicehaven in Noordelijk Flevoland. Een ontwikkeling die wij als fractie (en ons oud-Statenlid Louwe Post in het bijzonder) vanaf het begin waar mogelijk hebben gesteund en gestimuleerd. lees verder

Landschapskunst: veel geld, grote woorden, weinig feiten

ewhoppentochtlandschap_15-06-29_5 (2)donderdag 20 juli 2017 11:03 In het voorjaar is de nota Cultuurbeleid 2017-2020 vastgesteld. Daarin kondigt dit college aan de mogelijkheden voor een achtste landschapskunstwerk te gaan onderzoeken. Inmiddels is er een bedrag gereserveerd en een intentieovereenkomst getekend om dit kunstwerk te realiseren in de gemeente Dronten in 2018. lees verder

Het sociale gezicht van de provincie

20170712 CMOdonderdag 13 juli 2017 11:03 Sinds de sociale onderwerpen niet meer onder de provincie maar onder de gemeenten vallen (transitie jeugdzorg, WMO etc.), kan het lijken of de provincie hier ook geen rol meer in speelt. Omdat het sociaal domein de ChristenUnie na aan het hart ligt, zijn wij altijd op zoek naar mogelijkheden om op dit gebied iets te kunnen betekenen. We zijn daarom in gesprek gegaan met het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO), een organisatie die mede door de provincie wordt gefinancieerd. lees verder

Toegankelijkheid busvervoer voor rolstoelgebruikers

20170703 vragen rolstoeltoegankelijkheiddinsdag 04 juli 2017 10:33 Het College voor de rechten van de Mens publiceerde onlangs een onderzoek waaruit blijkt dat de toegankelijkheid van stads- en streekbussen voor gebruikers van een rolstoel vaak niet goed geregeld is. In Flevoland zijn de provincie en de gemeenten Almere en Lelystad verantwoordelijk voor het aanbesteden van het openbaar busvervoer en kunnen daarbij voorwaarden opnemen waaraan de busmaatschappij moet voldoen. lees verder

Meer ambitie met participatie

20170703 Arbeidsparticipatiemaandag 03 juli 2017 13:44 Bij de bespreking van de Jaarstukken 2016 heeft de ChristenUnie het College gevraagd meer ambitie te tonen als het gaat om het in dienst nemen van mensen met een beperking. lees verder

Overig nieuws uit de fractie