Aanmeldcentrum in Bant

Foto Henriette03-10-2022 11:46 03-10-2022 11:46

Het COA heeft een kavel gekocht in Bant om hier een aanmeldcentrum te realiseren voor asielzoekers. De locatie moet voor 250 tot 300 opvangplekken zorgen. De gemeenteraad uit Noordoostpolder voelt zich overvallen. Ook dorpsbelangen zeggen zich geschoffeerd te voelen in partners als het COA en de provincie. Dit was reden voor ons als fractie om hier vragen over te stellen tijdens een interpellatie debat over de rol van dhr. Verbeek. Helaas kon dhr. Verbeek niet aanwezig zijn, en probeerde gedeputeerde Jan de Reus de vragen zo goed als mogelijk te beantwoorden. Deze antwoorden waren helaas onbevredigend.  De PVV diende een motie van afkeuring in tegen dhr. Verbeek. Wij hebben als fractie tegen gestemd, omdat dhr. Verbeek zelf niet aanwezig was en zich ook niet kon verdedigen.

Na het reces was er weer een interpellatiedebat, ditmaal in het bijzijn van dhr. Verbeek. Tijdens dit debat betoont Leen Verbeek spijt. Hij geeft aan dat de hele situatie hem pijn doet en dat het hem raakt. Als fractie worstelen we met tegengestelde gevoelen. Waarom heeft dhr. Verbeek deze kavel aangeboden bij de minister, zonder overleg met de omgeving en de gemeenteraad? Hij had dit niet hoeven te doen, gezien de grote bijdrage aan opvang die al geleverd wordt in Bant. Met de oproep om zich richting de staatssecretaris in te zetten om de afspraak van maximaal 1000 asielzoekers in Bant te handhaven, hebben we zijn excuses aanvaard. Daarom hebben we niet ingestemd met de motie van wantrouwen.  Deze motie haalde geen meerderheid.

« Terug