Werkbezoek in: Dronten!

Werkbezoek dronten.jpgvrijdag 16 december 2022 23:19

Op 2 december is de Statenfractie op een (werk)bezoek geweest bij de gemeentefractie van de  gemeente Dronten. Wij begonnen met een kop koffie in het gezellige/drukke centrum van Dronten en al gauw doken wij de diepte in. Er kwamen vragen op als: 'Waarom zit je in de politiek?', 'Wat drijft je?', maar ook: 'Wat staat er nu bovenaan op jullie politieke agenda?'. Dronten is een echte studentenstad(dorp). Er wonen er zo’n 1.600 studenten die studeren aan de Aeres Hogeschool. Daarnaast er is er overheidsopdracht om extra statushouders te huisvesten en dan heb je natuurlijk nog de woningvraag vanuit de eigen bevolking. Het bekende probleem is dat de doorstroming stagneert en dat jongeren (te)lang thuis blijven wonen. En dat allemaal in een tijd dat bouwgrond schaars is, milieueisen groot zijn en de  bouwkosten extreem de pan uitrijzen.

Dat was ook de reden dat het tweede deel van ons bezoek dat plaatsvond bij Oost Flevoland Woondiensten (OWF). Een woningcoöperatie die al meer dan 50 jaar zorg draagt voor goede volkshuisvesting in de dorpen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Zij bieden aan circa  10.000 Drontenaren een dak boven hun hoofd. Noek Pouw de directeur/bestuurder  leidde ons door zo’n beetje alle uitdagingen van de woningcoöperatie die op zijn pad liggen. Naast de eerder genoemde zaken is er ook nog een grote duurzaamheidsuitdaging voor de bestaande woningvoorraad. We kunnen het niet “alleen” oplossen. Er zijn zoveel betrokken partijen, dat er ergens de regie gevoerd moet worden. Gelukkig zien we ook dat de landelijke overheid steeds meer taken aan de Provincie overdraagt, zo ook in Flevoland.  Er ligt nu een Flevolandse Woonagenda 2021 en de Provincie zal, in overleg met de lokale bestuurders, medio 2023 een nieuwe Omgevingsvisie vaststellen. Zo weet iedereen wat en waar er gebouwd kan worden. Belangrijk is om te onthouden dat we geen steden bouwen, maar een samenleving. De Provincie, gemeente en woningbouwcoöperaties zullend dit gezamelijk moeten aanpakken. Een mooie verder in te vullen en uit te werken  beleidsrichting voor de nieuwe Staten.

 

 

« Terug