Blogs per label

 1. Chris 2
  Door Chris Van Veluwen op 3 maart 2023

  15 maart komt eraan!

  Nog heel even, en dan zit het er op voor de drie huidige Statenleden. Lubbert, Henriëtte en ik (Chris) zullen in principe na 15 maart niet meer terugkeren in de Provinciale Staten. Hoewel er in de politiek natuurlijk alles mogelijk is - dan denk ik aan voorkeursstemmen en Henriëtte die op de lijst staat.

  Lees verder
 2. Harold poster 2019.jpg
  Door Harold Hofstra op 5 december 2022

  Integriteit is een ieders verantwoordelijkheid

  Van 1 t/m 9 december staat het belang van integriteit centraal. Het is goed dat hier aandacht voor is want integriteit raakt ons allemaal en is ook een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Integer handelen betekent: doen waarvoor je bent aangesteld en kunnen verantwoorden wat je doet. Een integere organisatie is een organisatie die recht doet aan de mensen en organisaties met wie en waarvoor zij werkt. Het is een organisatie die vertrouwen geniet, zowel van binnenuit als van buitenaf.

  Lees verder
 3. Chris 2
  Door Chris Van Veluwen op 2 december 2022

  Programmabegroting Provincie Flevoland 2023

  Afgelopen woensdag 9 november was het dan zo ver: het vaststellen van de Provinciale begroting over 2023. Een begroting van 224 miljoen euro waar 40 Statenleden (die vergelijkbaar zijn met de raadsleden in de gemeenteraad) in het kader van hun budgetrecht toestemming voor moesten geven. De Statenleden worden in de wandelgangen PS genoemd. Het college van Gedeputeerde Staten, vergelijkbaar met B&W in de gemeente, worden GS genoemd. Niet de makkelijkste opgave voor Statenleden om een begroting van 300 kantjes cijferwerk politiek en inhoudelijk te controleren. Achter de schermen is daar door alle partijen inhoudelijk veel tijd in gestoken en ook in het openbaar veel over gediscussieerd

  Lees verder
 4. 'Flevopolder' fotograaf: Eric Kiffers (Zoetermeer)
  CU Flevoland PS en WS 2019-59.jpg
  Door Lubbert Schenk op 24 november 2022

  Ruimte maken

  Afgelopen woensdag is de nieuwe lijst met de kandidaten voor de provinciale en waterschap verkiezingen bekend gemaakt. Mijns inziens een mooie en evenwichtige lijst met kundige en ervaren kandidaten, waarin alle gemeentes in de provincie zijn vertegenwoordigd. 

  Lees verder
 5. Landschap
  Harold poster 2019.jpg
  Door Harold Hofstra op 3 oktober 2022

  Moedig voorwaarts

  Je zou er soms wel eens een beetje moedeloos van worden als je de kranten leest, het nieuws kijkt en mensen spreekt. De ene crisis is nog niet voorbij of een nieuwe crisis dient zich alweer aan. We zitten in een stikstofcrisis, een energiecrisis, er is sprake van een asielcrisis, een vertrouwenscrisis en misschien ben ik niet eens volledig.

  Lees verder
 6. kerk klok tijd
  Jaap.jpg
  Door Jaap Oosterveld op 3 oktober 2022

  De tijd staat stil, maar ook meer…

  Op 2 september 2022 stond de tijd stil in Dronten. Bij het testen van het aan te leggen electriciteitsnetwerk tussen Lelystad en Dronten ontstond een overbelasting waarbij de veiligheidssystemen niet werkten.  Bij wijze van spreken was de stop in de meterkast niet gesprongen. Gevolg: een forse oververhitting. Hoogspanningskabels hingen gevaarlijk dicht bij de grond. Beginnende brand, oververhitting van de bekabeling van de Hanzelijn tussen Dronten en Lelystad en ook in de privésfeer hier en daar schade. De wijzers in de kerktoren van de Open Hof in Dronten stonden stil op 15.10 uur. De treinen tussen Dronten en Lelystad staan ook stil. Eerst dachten we een paar weken, nu wordt al een datum in december genoemd en mogelijk duurt het herstel van de schade nog langer. De overbelasting heeft alles te maken met de aanpassingen van ons elektriciteitsnet juist door de vele zonnepanelen en ook de forse uitbreiding van de windenergie in onze provincie.

  Lees verder
 7. CU Flevoland PS en WS 2019-59.jpg
  Door Lubbert Schenk op 29 juni 2022

  Bijdrage Perspectiefnota

  In de vergadering van Provinciale Staten  op  29 Juni 2022  heeft fractievoorzitter Lubbert Schenk namens de fractie de bijdrage voor de perspectiefnota uitgesproken.

  Lees verder

  Labels:

 8. Jongeren in staten zaal .jpg
  CU Flevoland PS en WS 2019-61web.jpg
  Door Bryant Heng op 15 maart 2022

  Christenunie zet zich in voor Jongerenraad Flevoland

  ChristenUnie zet zich middels initiatiefvoorstel Jongerenraad Flevoland in voor jongerenparticipatie

  Lees verder
 9. Tamara.jpg
  CU Flevoland PS en WS 2019-46.jpg
  Door Tamara Baas op 16 februari 2022

  Afscheid

  Op 16 februari hoop ik afscheid te nemen van de provinciale politiek, tenminste, als Statenlid. In april 2018 werd ik geïnstalleerd, en nu, nog voor het einde van de periode, is er iets anders op mijn pad gekomen.

  Lees verder
 10. Woningbouw vinex.jpg
  CU Flevoland PS en WS 2019-61web.jpg
  Door Bryant Heng op 23 september 2021

  Huisvesting statushouders en extra opvangplekken vluchtelingen in Flevoland

  De situatie in Afghanistan is veel in het nieuws. Ook politiek gezien is het hierdoor (inter)nationaal onrustig. Op welke wijze heeft deze situatie raakvlakken met de provinciale politiek?  Het is wellicht te makkelijk gedacht dat het een ver-van-ons-bed show is en dat we er dus niks aan kunnen doen omdat we er bijvoorbeeld ‘niet over gaan’. Wellicht speelt de provincie als middenbestuur slechts een bescheiden rol, maar wat mij betreft niet een minder belangrijke.

  Lees verder