Berichten geschreven door Bryant Heng

 1. Jongeren in staten zaal .jpg
  CU Flevoland PS en WS 2019-61web.jpg
  Door Bryant Heng op 15 maart 2022

  Christenunie zet zich in voor Jongerenraad Flevoland

  ChristenUnie zet zich middels initiatiefvoorstel Jongerenraad Flevoland in voor jongerenparticipatie

  Lees verder
 2. Woningbouw vinex.jpg
  CU Flevoland PS en WS 2019-61web.jpg
  Door Bryant Heng op 23 september 2021

  Huisvesting statushouders en extra opvangplekken vluchtelingen in Flevoland

  De situatie in Afghanistan is veel in het nieuws. Ook politiek gezien is het hierdoor (inter)nationaal onrustig. Op welke wijze heeft deze situatie raakvlakken met de provinciale politiek?  Het is wellicht te makkelijk gedacht dat het een ver-van-ons-bed show is en dat we er dus niks aan kunnen doen omdat we er bijvoorbeeld ‘niet over gaan’. Wellicht speelt de provincie als middenbestuur slechts een bescheiden rol, maar wat mij betreft niet een minder belangrijke.

  Lees verder
 3. Voorhuys Emmeloord.JPG
  CU Flevoland PS en WS 2019-61web.jpg
  Door Bryant Heng op 26 april 2021

  Bestuurlijke vernieuwing toegepast op het Economisch beleid

  Momenteel werken we in de commissie EMS (Economie, Mobiliteit en Samenleving) aan de totstandkoming van een nieuw Flevolands economisch beleid voor de komende jaren. Het is de bedoeling dat in het nieuwe economisch beleid van Flevoland ook de brede welvaartsindicatoren en sustainable  development goals[i] (SDG’s) een plek krijgen.  [i] Doelen voor duurzame ontwikkeling

   

  Lees verder
 4. Provinciehuis avond.jpg
  CU Flevoland PS en WS 2019-61web.jpg
  Door Bryant Heng op 12 maart 2021

  Flevoland voor jong en oud

  Ondanks de coronacrisis gaat het provinciale werk gewoon door. Al bijna een jaar vergaderen we veelal in digitale vorm. Dessalniettemin blijven we zoeken naar ruimte en mogelijkheden om te luisteren en in gesprek te gaan met bijvoorbeeld jongeren. Zo namen we deel aan het Flevolands Jeugddebat en het ‘Op Weg naar het Lagerhuis’ evenement. Jongeren droegen daar recent bijvoorbeeld plannen aan om eenzaamheid tegen te gaan en om samen meer te doen aan recyclen. Jongeren worden hard getroffen door de lockdown en coronamaatregelen. School of een studie die thuis online gevolgd moet worden, bijbaantjes die, soms tijdelijk, zijn komen te vervallen en het gemis van cruciaal sociaal contact zorgt, in combinatie, voor extra mentale druk onder jongeren.

  Lees verder
 5. Marker Wadden
  CU Flevoland PS en WS 2019-61web.jpg
  Door Bryant Heng op 20 oktober 2020

  Statenlid zijn in tijden van corona

  We zitten in een coronacrisis en een tweede corona golf is inmiddels een feit. In de provincie zijn onze Commissies en Statenvergaderingen, die kort na het zomerreces weer even fysiek waren, weer teruggeschakeld naar het digitaal online vergaderen. Hoe is het om Statenlid te zijn in tijden van corona?

  Lees verder
 6. vlag rood wit blauw.jpg
  CU Flevoland PS en WS 2019-61web.jpg
  Door Bryant Heng op 5 mei 2020

  Vrijheid koesteren en in Zijn vrijheid mogen leven

  Dit jaar 2020 is een jubileumjaar waarin 75 jaar bevrijding op 4 en 5 mei uitgebreid herdacht en gevierd had moeten worden. In plaats daarvan zijn er veelal sobere en lege bijeenkomsten zonder publiek, alles netjes conform coronamaatregelen. In de stilte, en in een verstilde maatschappij herdenken we de offers die velen tijdens de oorlog, vaak met hun leven, hebben gebracht zodat wij nu in vrijheid mogen leven.

  Lees verder
 7. 200210 blog Bryant.jpg
  CU Flevoland PS en WS 2019-61web.jpg
  Door Bryant Heng op 10 februari 2020

  Vis

  Vis vormt voor mij een leidraad en speelt een belangrijke rol in mijn leven, zowel symbolisch als letterlijk. Ichtus is Grieks voor vis en het symbool voor het christelijke geloof. De eerste stappen in Almere en Flevoland waren voor mij begin jaren 90 in de Almeerse Waterwijk en toevalligerwijs bij de Ichthus school. Een basisschool waar naast de reguliere lessen ook ruimte is voor het delen van het christelijk geloof.

  Lees verder

  Labels: ,

 8. 20191125 blog Bryant.jpg
  CU Flevoland PS en WS 2019-61web.jpg
  Door Bryant Heng op 25 november 2019

  Verdiepen in de provincie

  De provincie is voor velen vaak een abstracte laag van de overheid. Toch merk ik des te meer nu ik me als nieuw en relatief jong Statenlid erin verdiep dat er toch veel mooie en interessante dossiers besproken en besloten worden in de provincies.

  Lees verder

  Labels: ,

 9. Bryant Statenlid (2).jpg
  CU Flevoland PS en WS 2019-61web.jpg
  Door Bryant Heng op 12 juli 2019

  Warmlopen, inwerken en veel nieuwe informatie

  De afgelopen periode was de inwerkperiode voor nieuwe Staten- en burgerleden van de provincie Flevoland met veel activiteiten die werden georganiseerd door de provincie en de griffie. Zo waren er werkbezoeken bijvoorbeeld aan o.a. Lelystad Airport en het MITC - Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum - in Marknesse. 

  Lees verder

  Labels: ,

 10. 20190418 blog Bryant (2).jpg
  CU Flevoland PS en WS 2019-61web.jpg
  Door Bryant Heng op 18 april 2019

  Strijden voor wat kwetsbaar is

  Het zal u vast niet ontgaan zijn, afgelopen maand waren de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Voor mij een spannende maar ook een enerverende periode als 4e kandidaat op de provinciale lijst van de ChristenUnie in Flevoland.

  Lees verder

  Labels: ,