Moedig voorwaarts

Harold poster 2019.jpg
Door Harold Hofstra op 3 oktober 2022 om 11:54

Moedig voorwaarts

Je zou er soms wel eens een beetje moedeloos van worden als je de kranten leest, het nieuws kijkt en mensen spreekt. De ene crisis is nog niet voorbij of een nieuwe crisis dient zich alweer aan. We zitten in een stikstofcrisis, een energiecrisis, er is sprake van een asielcrisis, een vertrouwenscrisis en misschien ben ik niet eens volledig.

Afgelopen week keek ik naar de troonrede. In deze troonrede sprak de koning ook over toenemende polarisatie en onzekerheid. De koning keek in de troonrede niet alleen vooruit, hij keek ook naar het verleden. Hij sprak over moeilijke tijden, zoals bijvoorbeeld de naoorlogse wederopbouw. In dat kader citeerde hij de woorden van zijn grootmoeder die zij uitsprak tijdens haar inhuldiging in 1948. Kern van haar boodschap was dat veel afhangt van onze houding en onze wil tot samenwerking en zelfbewust keuzes te maken.

Een boodschap die volgens mij anno 2022 nog steeds actueel is. Hoe stellen wij ons op? Kiezen we voor ‘ik’ of kiezen we voor ‘samen’? Ik begrijp heel goed dat in tijden van crisis en onzekerheid mensen eerder geneigd zijn om voor zichzelf te kiezen. De vraag die ik me daarbij de laatste tijd steeds vaker stel; hoe kunnen wij in deze tijd (politiek) nog richting geven en verantwoordelijkheid nemen?

Wat we, naar mijn mening, nodig hebben in deze onzekere tijd is een helder ideaal, een visie op basis van je diepste overtuiging. Een groter verhaal over wat we echt belangrijk vinden. Een ideaal dat niet uitgaat van het recht van de sterkste maar oog heeft voor wat kwetsbaar is. 

Als Christenen mogen we voor dat grotere verhaal putten uit een eeuwenoud boek; de Bijbel. Zijn hiermee alle problemen van vandaag en morgen opgelost en zijn de keuzes die we (als politici) maken foutloos? Nee, want we leven (nog) niet in een volmaakte wereld, maar het geeft ons wel richting en hoop voor de toekomst. Een toekomst waar veel onzeker is, maar waar we ons landelijk, regionaal en lokaal moeten blijven inzetten voor wat goed is. Dat mogen we doen in het vertrouwen dat we moedig voorwaarts gaan onder Zijn onmisbare zegen.

Deel dit bericht