Bestuurlijke vernieuwing toegepast op het Economisch beleid

Voorhuys Emmeloord.JPG
CU Flevoland PS en WS 2019-61web.jpg
Door Bryant Heng op 26 april 2021 om 13:09

Bestuurlijke vernieuwing toegepast op het Economisch beleid

Momenteel werken we in de commissie EMS (Economie, Mobiliteit en Samenleving) aan de totstandkoming van een nieuw Flevolands economisch beleid voor de komende jaren. Het is de bedoeling dat in het nieuwe economisch beleid van Flevoland ook de brede welvaartsindicatoren en sustainable  development goals[i] (SDG’s) een plek krijgen.[i] Doelen voor duurzame ontwikkeling

 

De methode heeft echter ook iets vernieuwends. In het kader van bestuurlijke vernieuwing wordt er namelijk een ander procedure toegepast dan gebruikelijk. Waar het normaal gesproken gebruikelijk is dat het college van Gedeputeerde Staten, samen met de ambtenaren, met een voorstel komt dat ter goedkeuring aan PS wordt voorgelegd, is er nu voor gekozen om dit samen met PS te doen. Dit wordt ook wel voorkantsturing genoemd. Door middel van gezamenlijke werksessies, tijdens de commissievergaderingen, kunnen we input leveren en in sub-groepjes de inhoudelijke discussies voeren. Inmiddels hebben we 3 van zulke werksessies gehad waaraan Henriëtte van Keulen en ikzelf namens de ChristenUnie hebben deelgenomen. Tijdens groepsdiscussies zijn we ingegaan op 4 aspecten namelijk het economisch kapitaal, sociaal kapitaal, menselijk kapitaal en natuurlijk kapitaal.

Uit de eerste inventarisatie blijkt dat er nadrukkelijk brede steun is om nog een aantal onderwerpen verder uit te diepen met input van experts. Deze onderwerpen zijn: het MKB en de Human Capital Agenda, ofwel de aansluiting tussen onderwijs en werk. Ook wij als ChristenUnie vinden deze onderwerpen belangrijk. Dit zijn overigens  al focuspunten van het huidig economisch beleid. Het laat nog maar eens zien hoe broodnodig en fundamenteel deze onderwerpen zijn voor Flevoland.

Deel dit bericht