Komen Madrid en Bordeaux naar Flevoland?

foto koeien.jpg
Jaap.jpg
Door Jaap Oosterveld op 1 april 2021 om 20:22

Komen Madrid en Bordeaux naar Flevoland?

Eind maart had ik een dagje ingepland om mij, via een digitaal congres, meer te verdiepen in de nationale omgevingsvisie. Er werden 500 deelnemers verwacht. Dat bleek wat somber. Het zijn er 2500 geworden. Volop aandacht voor dit onderwerp dus. Er kwam die dag nogal wat voorbij: stikstof, woekerende planten, natura 2000, eiwitten, velden met zonnepanelen, schapen, bomen enz. enz.

De opwarming van de aarde heeft grote effecten. Madrid krijgt het klimaat van Marrakesh. Er kan nu al slechts 1 x per 2 jaar een oogst worden binnengehaald. Droogte en warmte maken een jaarlijkse oogst midden in Spanje onmogelijk. Er zijn grote plannen om vele miljoenen bomen rondom Madrid te planten. Het begrip agroforestry komt ook naar voren. Dat begrip kende ik van onze provinciale politiek. Het gaat hier om een landbouwsysteem waarbij bomen en houtige meerjarige gewassen gecombineerd worden met akkerbouw of groenteteelt. Dat is één van de maatregelen om het in Madrid wat leefbaarder te maken.

Tijdens dit congres werd breed uitgemeten dat het klimaat van de omgeving van Bordeaux, wat milder dan de omgeving van Madrid, naar ons toekomt. Onze zomers worden warmer en langer, onze winters verdwijnen steeds meer. De periode dat gras groeit wordt langer. De koeien kunnen wat dat betreft langer van het gras profiteren. Een betere weidegang. Allerlei veranderingen komen op ons af. Hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen tijdig de bakens worden verzet en hoe kunnen wij ook weer leren van Madrid en Bordeaux? Tijdens datzelfde congres hoorde ik ook dat een Nederlands bedrijf een forse bijdrage levert aan de nieuwe bossen in Madrid. De wereld lijkt steeds kleiner te worden. Het mooie is tegelijkertijd dat dit bedrijf nauw samenwerkt met de inwoners, want zij moeten ervan kunnen profiteren, een leefbare omgeving krijgen en een vorm zoeken waarin voldoende inkomsten gegenereerd kunnen worden. Complex met vele uitdagingen en ook bedreigingen. Waar gaat het met Flevoland naar toe? Wat ligt er in onze toekomst verborgen?

Mijn gedachten gingen die dag ook uit naar bepaalde teksten in de Psalmen. Want daar valt ook veel terug te vinden over de zorg over en voor de aarde. Psalm 65 bijvoorbeeld staat er vol van. “U zorgt dat de aarde vruchtbaar is, want uw rivieren zijn vol water. Daardoor kan er koren groeien, ja zo kan alles groeien”.

Hoe kunnen de mensen, die als taak hebben om een goede beheerder van de schepping te zijn, dit goed invullen? Pasen staat voor de deur. Voor het tweede jaar moet dit, vanwege corona, in kleine kring worden gevierd. Ook het paasevangelie laat ontmoetingen in kleine kring zien: Petrus en Johannes bij het lege graf en de Emmaüsgangers die Jezus ontmoeten op weg naar Emmaüs. Ook zijn er zorgen en angst: De leerlingen van Jezus die, na de dood van Jezus, achter gesloten deuren bleven, bang voor joodse leiders. Nu zijn er zorgen vanwege een pandemie. Bijzonder dat we in deze parallel de Levende met Pasen mogen ontmoeten of dat nu alleen is of in kleine kring. Een gezegend Paasfeest gewenst in welk klimaat dan ook.

Jaap Oosterveld, burgerlid fractie ChristenUnie Flevoland

Deel dit bericht