Flevoland voor jong en oud

Provinciehuis avond.jpg
CU Flevoland PS en WS 2019-61web.jpg
Door Bryant Heng op 12 maart 2021 om 10:32

Flevoland voor jong en oud

Ondanks de coronacrisis gaat het provinciale werk gewoon door. Al bijna een jaar vergaderen we veelal in digitale vorm. Dessalniettemin blijven we zoeken naar ruimte en mogelijkheden om te luisteren en in gesprek te gaan met bijvoorbeeld jongeren. Zo namen we deel aan het Flevolands Jeugddebat en het ‘Op Weg naar het Lagerhuis’ evenement. Jongeren droegen daar recent bijvoorbeeld plannen aan om eenzaamheid tegen te gaan en om samen meer te doen aan recyclen. Jongeren worden hard getroffen door de lockdown en coronamaatregelen. School of een studie die thuis online gevolgd moet worden, bijbaantjes die, soms tijdelijk, zijn komen te vervallen en het gemis van cruciaal sociaal contact zorgt, in combinatie, voor extra mentale druk onder jongeren.

Daarnaast is recent vanuit de ChristenUnie met het manifest Waardig Ouder Worden 2.0 aandacht gevraagd voor de situatie van ouderen. Hierin staan 10 voorstellen voor een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Wederom wordt het tegengaan van eenzaamheid juist nu in coronatijd genoemd, maar ook ‘zorg voor elkaar’.  

Is het zo dat keuzes voor een generatie ten koste moet gaan van de volgende? Wat mij betreft niet. Het manifest begint met de zin ‘’Wij geloven in een samenleving waarin jong én oud zich gezien en gewaardeerd voelen’’. Ook staat hierin onderstreept dat we streven naar een samenleving ‘’waarin jong en oud niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar, waarin ruimte is om te wonen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen.’’

Voor jongeren hoop ik dat Flevoland een provincie is waar ze nu of later kunnen studeren, betaalbaar kunnen wonen en op niveau kunnen werken. En voor ouderen hoop ik dat Flevoland een provincie is waar ze waardig ouder mogen worden met levensloopbestendige voorzieningen en zorg dichtbij. Wat mij betreft werken we dus aan een Flevoland voor onze jongeren EN voor onze ouderen. Daar zetten wij ons als ChristenUnie Flevoland in ieder geval van harte voor in.

https://www.christenunie.nl/blog/2020/12/12/Meer-waardering-welzijn-en-woningen-voor-ouderen-Waardig-Ouder-Worden-20

Deel dit bericht