Rentmeesterschap = Klimaatondernemerschap

ew hoppentocht_16-05-05_7.JPG
Harold poster 2019.jpg
Door Harold Hofstra op 25 februari 2019 om 10:01

Rentmeesterschap = Klimaatondernemerschap

De overheid kan tal van initiatieven nemen om klimaatdoelen te behalen, maar de grote winst zit bij de bedrijven. En laat Flevoland nou een heel arsenaal aan (vooral midden- en klein-) bedrijven hebben die zich inspannen om de schepping niet te verbruiken, maar te beheren. En dat lang niet altijd vanuit christelijke principes, maar vanuit de hoopvolle gedachte dat we de aarde gezond willen doorgeven aan volgende generaties. Die gedachte verbindt ons.

Familiebedrijven
De ChristenUnie gelooft dat in het bijzonder familiebedrijven een belangrijke rol spelen bij klimaatinnovatie. Zowel in de primaire sectoren (landbouw en visserij) als in verwerkende en dienstverlenende sectoren. Juist bij familiebedrijven prevaleert de lange-termijn visie boven het korte termijn gewin. Duurzaamheid zit al in de genen van deze bedrijven.

Klimaat doelen van de ChristenUnie
De ChristenUnie heeft ervoor gekozen om haar visie op klimaat en energie te verweven met een economische visie. Dat is niet nieuw, maar wel hoog tijd om daarover iets uit de doeken te doen. De ChristenUnie wil samen met het bedrijfsleven werk maken van de nodige veranderingen:

1. Verminderen CO2-uitstoot
Het verminderen van de CO2-uitstoot willen we onder andere bereiken door bedrijven te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen voor hun panden. Hetzelfde geldt voor nieuwbouw van bedrijven of hergebruik van bestaande bedrijfspanden, maar ook door prestatieafspraken te maken met woningbouwverenigingen die G-label woningen verkopen in plaats van deze eerst te renoveren

2. Opwekking duurzame energie
Het opwekken van duurzame energie zal moeten gebeuren door een brede mix van methoden: van wind op land en geothermie (aardwarmte) tot zonneparken. Overigens moet het aantal windmolens niet verder groeien. De huidige windmolens moeten worden geïnnoveerd. Dus geen inzet op kwantiteit, maar op kwaliteit (= meer rendement). We zijn tegen de winning van schaliegas. Als voedselproductie en energieopwekking op een bepaalde locatie niet samengaan, wordt gezocht naar een betere plek voor de energieopwekking.

3. Aanpassen aan klimaatverandering
Verstandig klimaatbeleid is essentieel, maar een deel van de klimaatverandering is niet meer te voorkomen. De komende jaren zal de aarde zeer waarschijnlijk verder opwarmen en zal de zeespiegel stijgen. Door een veranderend (grond)waterpeil komt de landbouw mogelijk in de problemen en is dijkverhoging noodzakelijk. De provincie zorgt ervoor dat gemeenten en waterschappen met elkaar samenwerken om in kaart te brengen wat klimaatverandering voor effect heeft op onze provincie, zodat we tijdig maatregelen kunnen treffen.

4. Eerlijke verdeling van subsidies
De energietransitie vraagt om de verdeling van een groot aantal subsidies en vergunningen. De ChristenUnie wil ervoor zorgen dat een gelijk speelveld gewaarborgd wordt. Maatregelen die de provincie neemt mogen niet maar voor een klein deel van ondernemers en bewoners voordelig zijn.

Het uiteindelijke doel is dat alle ondernemers en inwoners van Flevoland van de voordelen kunnen profiteren. Op korte termijn van technologische innovatie en op lange termijn van een schone en veilige leefomgeving.

Deel dit bericht