Rentmeesterschap

20190128 blog Lubbert.jpg
CU Flevoland PS en WS 2019-59.jpg
Door Lubbert Schenk op 28 januari 2019 om 10:08

Rentmeesterschap

De laatste weken is het klimaatakkoord volop in de media. Voor en tegenstanders roepen het hardst om hun gelijk te krijgen. Feiten, grafieken en filmpjes worden via (sociale) media ingezet om het gelijk te staven. Soms vind ik het als ‘gewone’ burger verwarrend.

Het ene feit na het andere feit wordt tegenover elkaar gezet. Soms kan ik me ook wel wat ergeren aan de religieuze gedrevenheid die voor en tegenstanders lijken te hebben in het halen van hun gelijk.

Het doet me denken aan twee geschiedenissen in de Bijbel. De ene geschiedenis gaat over de Toren van Babel en de andere geschiedenis over Noach; een man die een boot op het droge bouwt. De Toren van Babel zou een veilig heenkomen kunnen bieden bij een mogelijke tweede zondvloed.

Deze geschiedenis staat ook wel symbool voor de hoogmoed van de mens die denkt de mensheid te kunnen redden op hun manier. God reageert erop door neer te dalen naar de aarde om te kijken waar de mens mee bezig is. Hij besluit om hun plan teniet te doen door de mens verschillende talen te geven. Het resultaat is dat de mensen niet meer met elkaar kunnen communiceren waardoor de torenbouw stopt.

Ik zie in deze geschiedenis een parallel naar onze huidige tijd. De mens denkt de mensheid te kunnen redden door maatregelen te nemen om te voorkomen dat de aarde opwarmt of de zeespiegelstijging stijgt. Aan de andere kant zie ik in de geschiedenis van Noach parallellen met de mens die alle waarschuwingen in de wind slaat en net doet alsof we niet verantwoord moeten omgaan met de schepping.

Noach waarschuwt 120 jaar lang dat er een grote klimaat catastrofe komt. Hij roept zijn tijdgenoten op om zich te bekeren en samen met hem een oplossing te bedenken om de mensheid te behoeden van de ondergang, Noach wordt echter uitgelachen en bespot. Noach kreeg gelijk. De aarde werd helemaal bedekt met water en alleen Noach en zijn gezin overleefden deze catastrofe. Toen Noach en zijn gezin de Ark konden verlaten, beloofde God dat de aarde niet meer door water vernietigd zou worden. Als symbool gaf God de regenboog als teken van deze belofte. Zo mogen we rusten in de wetenschap dat God alles in zijn machtige hand heeft.

Mijn motivatie om “duurzaam” te leven, is niet in eerste plaats CO2 reductie en zeespiegel stijging,  maar dat GOD ons de verantwoording gegeven heeft om de aarde als goede rentmeesters te bewerken.

En dat is een zware verantwoording ! waar ik me met liefde voor wil inzetten.

De fractieleden van de ChristenUnie schrijven bij toerbeurt een persoonlijke blog. Hierin komen onderwerpen aan de orde die hen bezig houden en die zij belangrijk vinden. Wilt u reageren, stuur dan uw bericht aan ons fractiebureau.

Deel dit bericht