Verdiepen in de provincie

20191125 blog Bryant.jpg
CU Flevoland PS en WS 2019-61web.jpg
Door Bryant Heng op 25 november 2019 om 09:44

Verdiepen in de provincie

De provincie is voor velen vaak een abstracte laag van de overheid. Toch merk ik des te meer nu ik me als nieuw en relatief jong Statenlid erin verdiep dat er toch veel mooie en interessante dossiers besproken en besloten worden in de provincies.

De afgelopen maanden heb ik dan ook niet stil gezeten en ik heb actief deelgenomen aan de vele aangeboden informatiesessies georganiseerd door de ambtelijke organisatie en griffie. Verder heb ik juist ook bezoeken gebracht aan delen van de provincie buiten mijn eigen woonplaats Almere, zoals het windpark in de Noordoostpolder, een drinkwaterbedrijf in Zeewolde en samen met collega Statenlid Lubbert Schenk heb ik een uitgebreid rondje door Urk gewandeld. Wat mij positief opvalt is de verscheidenheid ook binnen de provincie en het contrast tussen het stedelijk en landelijk gebied in Flevoland. Dat maakt Flevoland uniek en zeker ook pionierend.

Ook interessant was het jaarlijkse Provinciaal Jeugddebat van de Nationale Jeugdraad NJR op 5 november. Zo’n 50 Flevolandse jongeren tussen de 12 en 16 jaar waren toen een dag in het Provinciehuis op bezoek. Samen met andere jonge Statenleden (onder de 35 jaar) heb ik een Statenpanel mogen vormen en we hebben kunnen luisteren naar de ideeën op het gebied van biodiversiteit, jongerenparticipatie, verduurzaming van het OV en zorg in de buurt. Een van de jongeren gaf hierbij aan dat de politiek niet graag naar hen luistert en/of ze niet serieus neemt. Jongeren kunnen wel degelijk impact hebben! Jongeren hebben vaak de energie, het enthousiasme en de ideeën. Ouderen beschikken daarentegen over de wijsheid en ervaring, zo is mij ooit door een wijze manager verteld. Zo valt er veel te winnen in de samenwerking. Zelf heb ik ook een tijdje meegedraaid met de activiteiten van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, en ik heb veel aan die tijd gehad.

Ik vind het dan ook mooi en belangrijk om mij juist vanuit deze plek en als jong persoon in de Staten in te zetten zodat het in Flevoland fijn wonen, werken en recreëren is. In mijn eigen omgeving heb ik gedurende de jaren veel leeftijdsgenoten de provincie zien verlaten omwille van studie of werk. Juist vanuit de Staten is het wat mij betreft ook belangrijk om eraan te werken en dat het Flevolands talent voor de provincie behouden blijft en dat ze ook hier kunnen bijdragen aan de groei van Flevoland.

Uiteraard mogen we dit werk doen door en vanuit God’s wonderbaarlijke genade.

De fractieleden van de ChristenUnie schrijven bij toerbeurt een persoonlijke blog. Hierin komen onderwerpen aan de orde die hen bezig houden en die zij belangrijk vinden. Wilt u reageren, stuur dan uw bericht aan ons fractiebureau.

Deel dit bericht