Een nieuwe start, een nieuw begin?

20190910 blog Harold.jpg
Harold poster 2019.jpg
Door Harold Hofstra op 10 september 2019 om 09:13

Een nieuwe start, een nieuw begin?

De vakantie ligt achter ons, het nieuwe politieke seizoen is weer begonnen. Vakantie is een moment bij uitstek om eens stil te staan en na te denken over de periode die voor je ligt. Afgelopen weken heb ik mogen genieten van een heerlijke vakantie en nagedacht over de nieuwe (college)periode. 

Een moment van (goede) voornemens, ambitie en nieuwe ideeen. 
We staan nog aan het begin van een nieuwe collegeperiode, op 10 juli zijn we geïnstalleerd als nieuw college van Gedeputeerde Staten. In meerdere opzichten een nieuwe start. Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan en samen met mijn naaste collegae, het ambtelijk apparaat en de Staten invulling te geven aan het coalitieprogramma Flevoland: ruimte voor de toekomst.

Ondanks dat er in meerdere opzichten sprake is van een nieuwe start ervaar ik het niet als een nieuw begin. Zelfs met allerlei goede voornemens, ambities en ideeën neem je jezelf, je kennis, ervaring(en), je goede en slechte eigenschappen met je mee. Soms verlangen we ernaar om dit alles achter ons te laten en met een ‘schone lei’ te beginnen. Gelukkig mogen we als christen-politici weten dat we iedere dag ons werk in afhankelijkheid van God mogen verrichten. Dat doen we niet foutloos maar wel in de wetenschap dat we dagelijks, dankzij Jezus' kruisdood, opnieuw mogen beginnen en ons inzetten voor (de toekomst van) Flevoland.

De fractieleden van de ChristenUnie schrijven bij toerbeurt een persoonlijke blog. Hierin komen onderwerpen aan de orde die hen bezig houden en die zij belangrijk vinden. Wilt u reageren, stuur dan uw bericht aan ons fractiebureau.

Deel dit bericht