#Groos op de ChristenUnie

20180130 blog Harold
Harold poster 2019.jpg
Door Harold Hofstra op 30 januari 2018 om 12:10

#Groos op de ChristenUnie

Vorige week hielden we als Provinciale fractie onze nieuwjaarsrecepte. Dat is een goede en waardevolle traditie. Samen met de lokale fracties samen zijn, elkaar ontmoeten en vooruit kijken naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Dat 2018 een bijzonder jaar wordt voor veel lokale fracties mag duidelijk zijn. De gemeenteraadsverkiezingen zijn natuurlijk een belangrijk en spannend moment. Vertrouwde gezichten maar ook veel nieuwe gezichten waren aanwezig, een mooie mix van mensen die zich namens de ChristenUnie de komende vier jaar (opnieuw) willen inzetten.

Tijdens de bijeenkomst keken we ook terug op wat we met elkaar als ChristenUnie de afgelopen tijd hebben bereikt, en vooruit naar wat we de komende tijd willen bereiken. We hebben elkaar gemotiveerd en geïnspireerd en wat daarbij opviel was dat we ook best trots mogen zijn op resultaten die wij hebben bereikt. Vaak is dat iets wat we niet zo snel doen omdat we dat als “borstklopperij” ervaren. Maar we zetten ons met Gods hulp in voor Zijn Koninkrijk en wanneer we daar ook Zijn Zegen over mogen ervaren dan hoeven we dat niet “onder stoelen of banken te schuiven”.

De fractie van Urk heeft een mooie slogan “#Groos op Urk”. Daar spreekt de trots uit die zij voelen voor Urk.

Zo mogen we met elkaar vol vertrouwen vooruit kijken naar het nieuwe (verkiezings)jaar dat voor ons ligt. Laten we daarbij vooral ook ‘groos’ zijn op de ChristenUnie; op wat we hebben bereikt en nog willen bereiken. Dit mogen we de komende tijd dan ook vrijmoedig en breed uitdragen!

De fractieleden van de ChristenUnie schrijven bij toerbeurt een persoonlijke blog. Hierin komen onderwerpen aan de orde die hen bezig houden en die zij belangrijk vinden. Wilt u reageren, stuur dan uw bericht aan ons fractiebureau.

Deel dit bericht