Holocaust, Europa en Flevoland

20180212 blog Jan
C U-0652 cc
Door Jan van Dijk op 12 februari 2018 om 10:09

Holocaust, Europa en Flevoland

Afgelopen weken is in Nederland op verschillende plaatsen de Holocaust herdacht, de uitroeiing van zes miljoen Joden door de nazi’s in Europa. Zelf was ik op 21 januari jl. aanwezig bij de herdenking van de ontruiming in 1943 van het Apeldoornsche Bosch, een Joodse psychiatrische inrichting in Apeldoorn en het ernaast gelegen Achisomog, een opvanghuis voor voornamelijk zwakzinnige Joodse kinderen. De zoon van een toenmalig leerling verpleegster, die werkte bij het Apeldoornsche Bosch maar op tijd kon vluchten, vertelde het verhaal van zijn moeder en haar vriend die zich voor haar opofferde. Het komt dan opeens heel dichtbij.

Waarom vertel ik dit?

De dreiging om het Joodse volk uit te roeien is van alle tijden. Dat lezen we al in de bijbel in het boek Esther; in het Perzische rijk werden de Joden, die in ballingschap waren, door uitroeiing bedreigd. Het 10-stammenrijk, weggevoerd door de Babyloniërs, werd over de hele wereld verspreid. De Romeinen hebben in 70 na Christus Jeruzalem vernietigd en de Joden massaal vermoord en overlevenden als slaven weggevoerd. Om maar niet te spreken over de kruistochten, de vele pogroms in Europa en uiteindelijk die verschrikkelijke Holocaust.

Ook vandaag wordt de Joodse staat Israël bedreigd in haar bestaan. Meerdere oorlogen heeft zij sinds haar oprichting in 1948 moeten voeren. Iran zegt regelmatig Israël ‘van de kaart te willen vegen’. Zelfs zijn er christenen wereldwijd die uit zijn op de vernietiging van de Joodse staat (via o.a. BDS).

En toch, het Joodse volk betekent enorm veel voor de wereld. Vanuit Israël is het evangelie van Jezus Christus de wereld in gegaan. Het Joodse volk bracht en brengt vele wijsgeren voort; maar liefst 1 op de 3 Nobelprijzen wordt door Joden gewonnen. Het is een intelligent, innovatief en ijverig volk, dat heeft geleerd te overleven, maar het is ook verbonden met een bijzondere religie. Het begint bij Abraham die God uitkoos, met als doel via Abraham de wereld te zegenen. Het staat allemaal te lezen in de Thora, de boeken van Mozes en de Tenach w.o. de Psalmen en de boeken van de Profeten.

Vandaag is het zich snel ontwikkelende Israël de enige democratie in het Midden-Oosten. Elk zichzelf respecterende multinational heeft een R&D vestiging in Israël, intussen meer dan 250, met name op IT, medisch, farmaceutisch en landbouwkundig gebied.

Wanneer je in de God van de bijbel gelooft, dan weet je ook dat Israël Zijn oogappel is en dat wie Israël zegent, gezegend zal worden. Jammer dat Europa, waar het Christendom een enorme impact had en nog heeft op haar ontwikkeling, God niet noemt in haar grondwet. De EU gelooft alleen nog in zichzelf, met als gevolg dat zij zich sterk laat leiden door politieke belangen en minder door waarheid en recht.

Als ChristenUnie geloven wij in de God van Abraham, Izaäk en Jacob, een God niet van doden maar van levenden. Vanuit Zijn Woord willen we politiek bedrijven ten gunste van ons volk en land maar ook ten gunste van Zijn volk en land met oog voor recht in de wereld. Dat geldt ook voor de ChristenUniefractie in Provinciale Staten; politiek bedrijven ten gunste van Flevoland en haar inwoners, met oog voor recht en waarheid.

De fractieleden van de ChristenUnie schrijven bij toerbeurt een persoonlijke blog. Hierin komen onderwerpen aan de orde die hen bezig houden en die zij belangrijk vinden. Wilt u reageren, stuur dan uw bericht aan ons fractiebureau.

Deel dit bericht