Waardevol

20171204 blog Klazien
CU Flevoland PS en WS 2019-6 (2) portret.jpg
Door Klazien Jansen op 4 december 2017 om 10:48

Waardevol

De komende maanden zult u regelmatig de term ‘Waardevol’ zien langskomen bij de ChristenUnie. Dit is immers het thema voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart D.V. Waardevol, dat is een woord dat ons aanspreekt. We willen allemaal dat wat we doen waardevol is, dat ons leven waardevol is, dat we als waardevol gezien worden. We associëren onszelf graag met waardevolle dingen. Daarmee is de term meteen zo universeel geworden dat hij misschien weinig zeggingskracht meer lijkt te hebben.

Ik heb daarover nagedacht. Waarom wil de ChristenUnie zich profileren met zo’n mooi, aansprekend, en tegelijk weinig zeggend woord? Wil de ChristenUnie graag worden gezien als waardevol? Moeten mensen op de ChristenUnie stemmen omdat het zo’n waardevolle partij is? Het blijkt dat de term toch anders bedoeld is; niet de partij is waardevol, maar de ChristenUnie wil aandacht schenken aan dat wat waardevol is: organisaties, initiatieven, mensen. Juist die mensen en organisaties die niet vanzelfsprekend voor het voetlicht treden maar die van onschatbare waarde zijn voor onze samenleving.

Klinkt mooi. Klopt met dat wat onze mensen in de landelijke politiek proberen te doen. Past ook bij ons fundament, Gods Woord. Maar kunt u er ook iets mee? Voegt uw stem nu ook echt iets toe? Maakt uw stem straks uw gemeente iets waardevoller?

Ook in mijn eigen werk als fractiemedewerker van de provinciale fractie vraag ik mij dit wel eens af. De provinciale politiek is uiteraard belangrijk, natuurlijk gaat het ergens over. Maar het zijn wel vaak de materiële zaken: ruimtelijke ordening, economie, vervoer, werkgelegenheid. De grotere lijnen, waarbij het niet altijd meevalt het kleine en waardevolle te onderscheiden. Vorige maand was daar opeens een mooie kans om daar even een stapje buiten te zetten, toen we aandacht hebben gevraagd voor mensenhandel. Juist omdat íeder mens waardevol is, is het onacceptabel dat mensen worden gebruikt en uitgebuit. Wat zou het mooi zijn dat de vragen die wij hebben gesteld er aan kunnen bijdragen dat mensen worden geholpen!

Zo is het een voortdurend zoeken naar mogelijkheden om waardevol bezig te zijn. Dat valt niet altijd op. Vaak zit het hem in het kleine. Dat is ook het motto van onze fractie voor dit jaar: ‘Trouw in het kleine’.
Een oud lied schiet in mijn gedachten:

Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,
dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.

Ik ga maar weer aan het werk. U ook?

De fractieleden van de ChristenUnie schrijven bij toerbeurt een persoonlijke blog. Hierin komen onderwerpen aan de orde die hen bezig houden en die zij belangrijk vinden. Wilt u reageren, stuur dan uw bericht aan ons fractiebureau.

 

 

Deel dit bericht