Chanoeka in Lelystad

20171127Chanoeka-Lelystad-bewerkt
C U-0652 cc
Door Jan van Dijk op 27 november 2017 om 11:08

Chanoeka in Lelystad

Kerstfeest, Pasen en Pinksteren; de meeste Nederlanders weten nog wel wat dit inhoudt of kennen in ieder geval de term. Maar Chanoeka, wat is dat? Deze term kom je, evenals Kerst, niet tegen in de bijbel.

In de bijbel wordt het ‘Vernieuwingsfeest’ of ‘feest van de Tempelinwijding’ genoemd. Herdacht wordt de herinwijding van de Tempel in Jeruzalem in 164 BCE door Judas de Maccabeër. Na de herinwijding was er volgens de beschrijving van het wonder van de olie in de Talmoed slechts één kruikje koosjere olie voorradig om de kandelaar (menora) te branden tijdens de reiniging van de Tempel. Het kruikje raakte echter niet leeg voordat nieuwe zuivere olie was toebereid, maar schonk genoeg olie om de menora gedurende acht dagen brandend te houden. Lees hier meer over Chanoeka. 

Jezus vierde ook dit Joodse lichtfeest. In het evangelie van Johannes, hoofdstuk 10 vers 22-23 staat dat Jezus tijdens het Vernieuwingsfeest wandelde in de zuilengang bij de tempel in Jeruzalem. Het feest illustreert het licht dat Israël en het Joodse volk uitstralen naar de wereld. Het symboliseert de universele waarden van verbondenheid, hoop en verdraagzaamheid. Als ChristenUnie fractie willen we het licht van hoop (advent) uitstralen.

In steeds meer gemeenten in Nederland wordt het Chanoeka feest gevierd, als een teken van vriendschap en verbondenheid van de christenen in Nederland met Israël en de Joodse gemeenschappen wereldwijd. De grootste kandelaar ter wereld staat dit jaar op de Zilverparkkade in Lelystad. Op dinsdag 12 december 2017 om 19:00 uur is de officiële aansteking. U bent van harte welkom!

De fractieleden van de ChristenUnie schrijven bij toerbeurt een persoonlijke blog. Hierin komen onderwerpen aan de orde die hen bezig houden en die zij belangrijk vinden. Wilt u reageren, stuur dan uw bericht aan ons fractiebureau.

Deel dit bericht