Blijde boodschap

171216.3
Lloyd2
Door Lloyd Ferdinand op 21 december 2017 om 11:08

Blijde boodschap

Het is een goed gebruik om rond de jaarwisseling elkaar toe te spreken bij de kerstborrel en de nieuwsjaarsbijeenkomst. In de privé- en professionele sfeer wordt terug geblikt op het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar wat het nieuwe jaar zal brengen. Traditioneel wordt in de toespraak een blijde boodschap verwerkt met de bedoeling te inspireren en te motiveren.

Het zal niet verbazen als bij toespraken in de formele sfeer, het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau wordt gebruikt. Het SCP bracht begin december de omvangrijke publicatie ‘de Sociale Staat van Nederland 2017’ uit, een rapport gevuld met vele opbeurende onderzoeksresultaten. Deze negende editie beschrijft hoe het gaat met de Nederlandse bevolking en welke ontwikkelingen er zijn en kijkt 25 jaar geleden terug. Te lezen is welke maatschappelijke ontwikkelingen zich sinds 1990 hebben voorgedaan in de leefsituatie en welvaart van de Nederlanders en hoe burgers toen en nu tegen hun leven en de sociale staat van Nederland aankijken.

De conclusies over de Sociale Staat van Nederland zijn overwegend positief: de kwaliteit van leven van Nederlanders is de afgelopen 25 jaar beter geworden en 85% zegt gelukkig te zijn.  Er zijn wel minder goede ontwikkelingen, vooral de toename van de verschillen tussen hoger- en lager opgeleiden, gezonde en ongezonde mensen, werkenden en niet-werkenden en tussen hoge en lage inkomens. En ook de armoede is toegenomen.

Ook is te lezen dat de steun voor de keuzevrijheid van vrouwen ten aanzien van abortus is toegenomen van 50% tot 74%; dat het homohuwelijk inmiddels door 94% wordt geaccepteerd en dat de acceptatie van hulp bij euthanasie met 92% onveranderd hoog blijft.

Het is dus maar de vraag voor wie de komende jaarlijkse toespraak opbeurend zal zijn. Wat altijd inspireert, is de boodschap die al ruim 2000 jaar lang wordt verteld over Jezus Christus. Hij is ’het echte licht, dat in de wereld kwam om iedereen te verlichten' (uit: Het evangelie van Johannes hoofdstuk 1 vers 9 Het Boek).  

De fractieleden van de ChristenUnie schrijven bij toerbeurt een persoonlijke blog. Hierin komen onderwerpen aan de orde die hen bezig houden en die zij belangrijk vinden. Wilt u reageren, stuur dan uw bericht aan ons fractiebureau.

Deel dit bericht