Schriftelijke vragen: Zon op Dak

foto zonnepaneel.jpgdinsdag 15 december 2020 10:10

Hieronder kunt u de schriftelijke vragen lezen die wij hebben gesteld naar aanleiding van het rapport Zon op Dak.

Met veel belangstelling hebben wij kennis genomen van het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van een onderzoek door het Kadaster om te achterhalen wat de potentie in de Flevolandse gemeenten om met zonnecollectoren op daken energie op te wekken. Dat blijkt fors minder te zijn dan verwacht.

In 2018 hebben Provinciale Staten de Structuurvisie Zon vastgesteld waarin een bepaalde ambitie is geformuleerd voor het opwekken van zonne-energie. De verdeling tussen zonne-energie die in het stedelijk gebied zou moeten worden opgewekt en datgene wat in het niet-stedelijke gebied moet worden opgewekt is opgenomen in de structuurvisie. Zoals bekend bij Gedeputeerde Staten is het aandeel voor het stedelijk gebied 10 PJ.

Daarom stellen wij de volgende vragen:

  1. Uit het rapport van het Kadasteronderzoek blijkt dat de potentie van Zon op Dak slechts 4,75 PJ bedraagt. Wat is de reactie van het college van GS op deze uitkomst?
  2. In de Structuurvisie Zon is de verdeling van opwekking van zonne-energie tussen stedelijk gebied en niet stedelijk gebied 10 PJ in stedelijk gebied en 5 PJ in niet stedelijk gebied. Op basis waarvan is deze inschatting toentertijd in de voorbereiding van dit beleidsstuk gemaakt?
  3. Hoe denkt het college van GS de doelstellingen van de Structuurvisie Zon te gaan halen?
  4. Heeft de uitkomst van het Kadasteronderzoek gevolgen voor de verdeling van de opwekking van zonne-energie in het stedelijk gebied en het niet stedelijke gebied?
  5. Verwacht het college dat er meer ruimte nodig is voor het opwekken van zonne-energie in het niet-stedelijke gebied

Namens de fractie van de ChristenUnie Flevoland.

« Terug

Reacties op 'Schriftelijke vragen: Zon op Dak'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.