Stikstof aanpak

vrijdag 12 maart 2021 10:48

In de Provinciale Staten van februari stond onder andere de stikstof aanpak voor de provincie op de agenda. Een complex en lastig onderwerp, waar al veelvuldig over gesproken is. Naar onze mening lag er een helder en duidelijk stuk op tafel. Het was een hele zoektocht om de juiste balans te vinden tussen natuur en landbouw, maar de uitgangspunten zijn helder omschreven. Het lastige is wel dat het in de processen gaat om inspanningsverplichtingen en niet zo zeer om resultaatverplichtingen. Aan de andere kant wordt er wel gestreefd om stapsgewijs resultaten te boeken ten aanzien van de neerslagreductie van stikstof; namelijk in 2025 van tenminste 40%, in 2030 van 50%, in 2035 van 74% en in 2050 van 100%. Dat laatste verbaasde ons wel, omdat de 100% reductie niet voorkomt in de wijziging van de wet zoals die nu voorligt bij de Eerste Kamer.

Tijdens de vergadering hebben we gevraagd waarom het beleid van de provincie strenger lijkt te zijn dan van de landelijke overheid. Daarom heeft de fractie een amendement ingediend om de tekst aan te passen en de 100% reductie in 2050 eruit te laten.

Daarnaast is er samen met de SGP een motie ingediend waarbij we aangeven dat het belangrijk is dat de overheid een betrouwbare overheid is. En dat met name de PAS-melders, die voor de stikstofcrisis waren vergund, er nu niet onder lijden.

Zowel het amendement als de motie zijn in de vergadering aangenomen. Een mooi resultaat voor de ChristenUnie zo aan het begin van dit jaar.

« Terug

Reacties op 'Stikstof aanpak'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.