De 200 woorden van de ChristenUnie Flevoland

vrijdag 20 november 2020 09:20

De provincie heeft besloten om in november een informatie pagina in een aantal (huis-aan-huis) kranten te plaatsen. Elke fractie is gevraagd een stuk van 200 woorden aan te leveren. Wij hebben in deze 200 woorden onze belangrijkste doelen geformuleerd waar we op dit moment mee aan het werk zijn in de provincie.

Als ChristenUnie geven we ons geloof een stem in Flevoland. We zetten in op People, Planet, Profit met de transities in de landbouw en circulaire economie. Wij zijn blij met de initiatieven waarbij er aandacht is voor de biodiversiteit, bossenstrategie en de lange termijn maatregelen rondom stikstof.

Naast de samenwerking met de Regio Amsterdam is er eindelijk aandacht en geld beschikbaar voor samenwerking met de Regio Zwolle.

Eenzaamheid is een hardnekkig sociaal probleem, maar de primaire taak ligt wat ons betreft bij de gemeenten. Wij vinden het dus belangrijk om eerst te inventariseren wat wij als provincie aanvullend op de bestaande eenzaamheidsbestrijdingsinitiatieven kunnen doen.

Gewenste veranderingen uitgaven2020.png

Door corona is er veel onzekerheid in de economie en op de arbeidsmarkt. Jongeren met tijdelijke banen worden vaak getroffen door bezuinigingen. Het leren in de praktijk wordt bemoeilijkt en er dreigt een tekort aan stage- en leerwerkplekken. Wij willen jeugdwerkloosheid tegen gaan om onze Flevolandse jongeren, juist nu, een goede start te geven.

De Flevolandse bruggen en sluizen moeten goed toegankelijk blijven met zo min mogelijk overlast tijdens onderhoudswerkzaamheden.

In crisistijd moeten we prioriteiten stellen en zuinig omgaan met publiek geld, dus geen geld naar het kapotte kunstwerk Tong van Lucifer.

 

« Terug

Reacties op 'De 200 woorden van de ChristenUnie Flevoland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.