Wortels

20170613 blog Harolddinsdag 13 juni 2017 13:36

Van 27 t/m 29 juni D.V. mag ik deelnemen aan een driedaagse Summerschool van het Wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. In het Benedictijner klooster in Doetinchem zullen we stil staan bij de rijke christelijk-sociale traditie en verdiepen wij ons in haar relevantie voor de politiek van vandaag.

Onder leiding van deskundigen spreken we door over fundamentele thema’s uit de christelijke politiek, aan de hand van inzichten van oude en nieuwe denkers, van Augustinus tot Kuyper en O’Donovan.

Uiteraard wordt er wel de nodige voorbereiding van ons verwacht en we hebben het nodige huiswerk gekregen ter voorbereiding op deze dagen. Bij het lezen van de literatuur besef ik steeds meer hoe waardevol de inzichten zijn van bijvoorbeeld middeleeuwse denkers zoals Augustinus (De Stad van God) en Thomas van Aquino. Hun denken over mens, samenleving en overheid is - eeuwen later - nog steeds van grote invloed op het christelijke gedachtegoed.

Maar de ChristenUnie heeft ook wortels in de antirevolutionaire politieke traditie. Die gaan terug op Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper, de grondleggers van het christelijk-sociale denken. Hun denken over de antithese tussen geloof en ongeloof en maatschappijinrichting (soevereiniteit in eigen kring) is nog even relevant als destijds.

Het feit dat deze denkers in een ander tijd leefden en wij nu in een seculiere en ontzuilde maatschappij leven doet niets af aan de relevantie. Dit ligt niet aan het feit dat hun inzichten zo geweldig of toekomstbestendig waren, nee dat ligt aan het feit dat de wortels van hun denken werden gevoed door het Woord van God. En die bijbel is ook nu nog steeds ons fundament in de politiek, op dat fundament mogen wij Anno Domini 2017, ook in Flevoland, nog steeds actuele politiek bedrijven!

Harold Hofstra,
Fractievoorzitter

De fractieleden van de ChristenUnie schrijven bij toerbeurt een persoonlijke blog. Hierin komen onderwerpen aan de orde die hen bezig houden en die zij belangrijk vinden. Wilt u reageren, stuur dan uw bericht aan ons fractiebureau.

Labels

« Terug