Even voorstellen: Piet van der Vloed

Piet van der Vloedmaandag 01 mei 2017 12:02

Mijn naam is Piet  van der Vloed. Sinds kort loop ik met de fractievergaderingen mee. Dit om te bezien of ik op enigerlei wijze de fractie  kan ondersteunen. Er zijn wat gaten gevallen en het zou jammer zijn als dit de continuïteit zou verstoren. Daarom ben ik op het verzoek van het bestuur ingegaan. 

Helemaal vreemd ben ik niet. Zowel lokaal in Dronten als provinciaal heb ik een aantal jaren mee helpen besturen. Ook was ik deel van verschillende selectiecommissies. Maar ik besef heel goed dat politiek bedrijven iets anders is dan besturen. Ook de fractie beseft dit en wil mij graag helpen het politieke handwerk onder de knie krijgen.

Wat ik steeds als bestuurder heb uitgedragen naar de fracties is dat het er op aankomt als ChristenUnie in de onderwerpen waar je een bijdrage over wilt leveren precies aan te geven waarom wij dat punt vanuit onze beginselen belangrijk vinden. Ik heb er weinig mee opvattingen naar voren te brengen waarin je niet hoort uit elke hoek de wind waait, met een woordkeuze die bij elke andere partij ook zou passen. Natuurlijk kun je als verschillende partijen bij eenzelfde conclusie uitkomen, en die gemeenschappelijkbeid moeten we ook als ChristenUnie zoeken, anders bereik je niets; maar onze argumenten zullen uniek moeten zijn. Daar moeten we verschil maken. Daarmee mogen we laten zien waarom het  steunen van de ChristenUnie zo belangrijk is. Laten we elkaar daarbij de wijsheid en inzicht, de zegen van God toebidden.

Labels

« Terug