Tot ziens

C U-0682 ccdinsdag 21 maart 2017 10:56

Nu ik dit schijf bedenk ik dat dit de laatste blog voor de ChristenUnie zal zijn. In overleg met de fractie heb ik besloten om mijn lidmaatschap als Statenlid neer te leggen. Mijn bedrijf staat voor grote uitdagingen en heeft al mijn energie nodig.

Formeel een afscheid dus maar het werk en de mensen verdwijnen zeker niet uit het hart. Wie weet waar onze paden elkaar nog zullen kruisen. Bij een afscheid kijk je als vanzelf terug op de afgelopen periode. Ik heb gemerkt dat er ongelooflijk veel mensen bezig zijn om het maatschappelijk belang te dienen. Velen worden gedreven door een geloof, een filosofie of een overtuiging. Ieder doet dat op zijn eigen manier en dat maakt het werk in Provinciale Staten wel uniek. Wat mij is opgevallen is dat er altijd respectvol met elkaar omgegaan wordt, ook al lopen de meningen vaak uiteen.

Voor mij een periode van loslaten, in de wetenschap dat niet wij aan het roer staan, maar Hij regeert.
Ik wil u allen danken voor uw steun en wens u Gods Zegen toe.

Hopelijk tot ziens.
Shalom!
Louwe Post,
Statenlid

De fractieleden van de ChristenUnie schrijven bij toerbeurt een persoonlijke blog. Hierin komen onderwerpen aan de orde die hen bezig houden en die zij belangrijk vinden. Wilt u reageren, stuur dan uw bericht aan ons fractiebureau.

Labels

« Terug