Integriteit is een ieders verantwoordelijkheid

Harold poster 2019.jpg
Door Harold Hofstra op 5 december 2022 om 09:43

Integriteit is een ieders verantwoordelijkheid

Van 1 t/m 9 december staat het belang van integriteit centraal. Het is goed dat hier aandacht voor is want integriteit raakt ons allemaal en is ook een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Integer handelen betekent: doen waarvoor je bent aangesteld en kunnen verantwoorden wat je doet. Een integere organisatie is een organisatie die recht doet aan de mensen en organisaties met wie en waarvoor zij werkt. Het is een organisatie die vertrouwen geniet, zowel van binnenuit als van buitenaf.

Er is veel aandacht voor excessen waarbij integer handelen een rol speelt, de huidige discussie over de misstanden bij de publieke omroep en dan specifiek DWDD beheerst nu het nieuws. Maar zoals gezegd; het raakt ons allemaal in ons dagelijks leven en in ons werk. Dat hierbij sommige beroepen of organisaties extra onder een vergrootglas liggen is logisch. We moeten ervan kunnen uitgaan dat bijvoorbeeld een notaris, een politieagent of overheid integer handelt. Ook politici bevinden zich in zogenaamde ‘glazen kooi’, een kooi waar je je mogelijk niet altijd bewust van bent maar die er wel degelijk is.

Voor mij is integriteit een continu bewust zijn van je handelen en gedrag, transparant zijn over wat je doet of besluit en je ook kwetsbaar durven opstellen als je een fout hebt gemaakt. Is dat makkelijk? Nee zeker niet, maar wel noodzakelijk omdat je daarmee recht doet aan de mensen, organisaties en je omgeving waar je verantwoordelijkheid voor draagt.

Uiteindelijk draagt de aandacht voor integriteit bij aan een brede bewustwording, een spiegel die we ons zelf iedere dag voor moeten houden en ons aan het denken zet. Laten we ook binnen de ChristenUnie, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, elkaar daar ook op aanspreken en met elkaar het gesprek hierover blijven aangaan.

Harold Hofstra

Lijsttrekker ChristenUnie Flevoland.

Deel dit bericht