Waterlekkage

spuisluis
Jaap.jpg
Door Jaap Oosterveld op 16 september 2021 om 18:50

Waterlekkage

Vanmorgen werd ik overvallen door een waterlekkage in onze keuken en helaas niet de eerste keer. Het werd weer een zoektocht waar het water in het aanrechtkastje vandaan kwam. Zeker was dat er water op een plek zat waar het niet hoorde. Heel vervelend. Zoeken maar…

Gelukkig ervaren we water ook vaak als een zegen. Wat is er lekkerder dan na een stevige wandeling op een warme dag heerlijk koel en liefst stromend water te kunnen drinken. Maar wel met mate en het water moet ook van goede kwaliteit zijn. Het water uit onze kraan in Flevoland levert vrijwel altijd uitstekend water. Gedachteloos draai je de kraan open en je bent alleen verbaasd wanneer er geen water uit de kraan komt of wanneer het water bruin is, zoals soms gebeurt wanneer er aan de leidingen is gewerkt.

Met een zekere regelmaat komt het onderwerp ‘water’ ook in de provinciale staten aan bod. Vaak natuurlijk in nauwe samenwerking met ons waterschap in Flevoland, waterschap Zuiderzeeland dat ons water beheert. Deze keer kwam het rekenkameronderzoek “Bron van bescherming” van de rekenkamer aan bod. Een paar kernpunten daaruit:

Flevoland heeft 4 waterwingebieden, 3 daarvan in Zeewolde en 1 in Dronten. De kwaliteit van het grondwater in Flevoland is goed. Het aantal belangen rondom water en de bescherming daarvan neemt toe en strijden in toenemende mate met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan afname van water door grote bedrijven zoals frisdrankindustrie maar wellicht in de toekomst ook grote datacenter. Niet te vergeten onze agrarische sector, maar ook het onttrekken van grondwater dat vanuit de Veluwe na vele jaren uiteindelijk in Flevoland arriveert. Wanneer op de Veluwe meer van dit grondwater wordt onttrokken, stroomt er uiteindelijk ook minder door naar Flevoland. Ook het waarborgen van de kwaliteit van het water, juist voor de toekomst is van belang. Gemeenten, provincie, waterschap, waterleidingbedrijf, enz. zullen goed met elkaar moeten blijven samenwerken.

Onderwerpen als waterbewustzijn, waterbesparing en innovatie zijn belangrijke zaken voor nu en de toekomst, dus ook de volgende generaties. Juist daarin dienen we goede rentmeesters te zijn. Het waterprogramma dat er nu is geeft daarin een goed vergezicht. Dat geeft een goed gevoel maar betekent zeker niet dat er nu rustig achterovergeleund kan worden. Voortdurend moeten ook plannen getoetst worden aan de vraag naar water. Denk bijvoorbeeld aan de opgave voor Flevoland om 100.000 extra woningen te bouwen. Onze waterwingebieden kunnen geen woningbouw verdragen, immers de bronnen moeten beschermd worden. 100.000 woningen betekent ook vele extra monden die niet alleen gevoed moeten worden, maar die ook hun waterbehoefte kennen. Uitdagingen genoeg. De ChristenUnie houdt ook hierin de vinger aan de pols.

En de lekkage in ons aanrecht is gelukkig verholpen. Het lek zat op een heel andere plaats dan ik eerst dacht. Water kan soms een vreemd beloop krijgen.

Deel dit bericht