(Appel)bomen

foto blog bossenstrategie.jpeg
Harold poster 2019.jpg
Door Harold Hofstra op 12 maart 2021 om 10:27

(Appel)bomen

De meeste mensen kennen de bekende uitspraak: “Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, dan zou ik vandaag een appelboompje planten” van Maarten Luther. Deze uitspraak, gedaan in 1532, geeft naar mijn mening niet alleen blijk van optimisme maar roept ons ook op om wat we vandaag kunnen doen (voor onze omgeving) niet na te laten.

Het is een uitspraak die ik, als bestuurder, iedere dag weer ter harte probeer te nemen. Op dit moment ben ik met heel veel mooie projecten en plannen bezig, ook binnen mijn portefeuille ‘natuur’. Zo liggen de voorstellen voor de versterking van de biodiversiteit in Flevoland, de aanpak van de stikstof, een nieuw integraal waterprogramma en een bossenstrategie ter besluitvorming bij Provinciale Staten. Belangrijke onderwerpen die ook veel geld kosten, maar die niet alleen voor nu maar juist ook voor toekomstige generaties in Flevoland van groot belang zijn.

Neem bijvoorbeeld de bossenstrategie waarin wij een ambitie hebben opgenomen om het areaal bos in Flevoland de komende jaren met 1700 ha (ongeveer 3200 voetbalvelden) uit te breiden. Dit is ongeveer 10% van ons huidige areaal bos. Natuurlijk is bos belangrijk voor de koolstofvastlegging, het versterken van de biodiversiteit en hoort het ook bij onze landschappelijke identiteit. Sterker nog, er ligt een nota van meer dan 50 pagina’s die het belang van meer groen en bomen voor Flevoland ruimschoots onderstreept. Papier is geduldig, maar we moeten nu in de actiestand komen.

Daarom heb ik ook de mogelijkheid met beide handen aangepakt om als Flevoland aan te haken bij de campagne nederland plant bomen. https://www.flevoland.nl/actueel/nederland-plant-bomen. Een mooi initiatief dat aansluit bij onze ambitie in de bossenstrategie.

Wat ik persoonlijk belangrijk vind, is dat we bij dit soort belangrijke onderwerpen geen dag verloren mogen laten gaan en in navolging van Maarten Luther vandaag ook iets doen. Dagelijks mag ik bijdragen aan een mooier Flevoland, nu en in de toekomst, doet u mee?

Deel dit bericht