Wie betaalt de prijs?

200116 blog Lubbert.jpg
CU Flevoland PS en WS 2019-59.jpg
Door Lubbert Schenk op 16 januari 2020 om 10:30

Wie betaalt de prijs?

Het is al weer januari 2020, een nieuw decennium is aangebroken. Het jaar 2019 heeft mooie momenten gebracht, maar ook veel zorgen. Persoonlijke en maatschappelijke zorgen en zorgen over onze leefomgeving.

We mochten met Kerst weer horen dat er hoop is voor deze wereld; hoop ook in 2020 omdat wij mogen weten dat God alle dingen bestuurt. Het Statenwerk is weer voorzichtig begonnen. We zijn gestart met een nieuwjaarsreceptie waar we als leden en belangstellenden elkaar konden ontmoeten.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft Daniëlle Rebel een prachtig verhaal verteld over haar kledingmerk FairRebel. FairRebel is een kledinglabel dat mooie, duurzame en fair fashion maakt met een subtiele christelijke boodschap. Het doel van FairRebel is om christenen te helpen in gesprek te gaan over hun geloof. Het evangelie van Jezus Christus is goed nieuws en dat mogen we samen bekend maken bij de mensen die Hem nog niet kennen. Dit vindt niet iedereen makkelijk. De subtiele teksten op de kleding geven op een ontspannen manier aanleiding om je geloof te kunnen delen. Op die manier ontstaan gesprekken die anders niet plaats zouden vinden.

De  kleding van FairRebel is fair en duurzaam, omdat de ontwerpers de God van gerechtigheid dienen en volgen; of, zoals zij zeggen: 'Fair fits the Gospel'. Wat mij persoonlijk raakte in het verhaal van Daniëlle was, dat voor kleding altijd een prijs betaald wordt: óf de consument betaalt de prijs óf de kinderen die het maken. Dat stemt tot nadenken!

De komende tijd gaan we met een aantal mensen uit de ChristenUnie-kring kijken of we het verhaal van FairRebel  meer handen en voet kunnen geven.

De fractieleden van de ChristenUnie schrijven bij toerbeurt een persoonlijke blog. Hierin komen onderwerpen aan de orde die hen bezig houden en die zij belangrijk vinden. Wilt u reageren, stuur dan uw bericht aan ons fractiebureau.

Deel dit bericht