Wikken en Wegen

20191025 blog Lubbert.jpg
CU Flevoland PS en WS 2019-59.jpg
Door Lubbert Schenk op 25 oktober 2019 om 11:06

Wikken en Wegen

Op dit moment houdt de stikstofcrisis de gemoederen in het land en de provincie flink bezig. Het is een heel ingewikkeld en gevoelig onderwerp waar geen pasklaar antwoord op te vinden is. Ook in Provinciale Staten speelt het onderwerp. Graag laat ik je zien hoe we binnen de ChristenUnie omgaan met zo’n onderwerp.

Van ons wordt verwacht dat we instemmen met voorstellen, of wijzigingen aanbrengen door middel van moties en amendementen. Maar om dat gedegen te kunnen doen is het belangrijk om kennis van het onderwerp te hebben om zo een goed beeld te vormen.  

Dat betekent voor ons dat we kennis moeten opdoen over een bepaald onderwerp en daar een mening over moeten vormen. Hoe bereiden wij ons daarop voor? Persoonlijk volg ik via verschillende media het nieuws. Door diverse artikelen te lezen uit verschillende bronnen en sociale media, vorm ik een beeld over het sentiment. Oftewel: hoe leeft het onderwerp en wat denken andere politici, waaronder natuurlijk ChristenUnie-politici, er over? Verder is er een landelijk platform waar alle ChristenUnie-bestuurders met elkaar het gesprek voeren om zo een gefundeerde mening te vormen over een onderwerp.

Als fractie besteden we ook veel tijd aan werkbezoeken. We gaan dan op bezoek in het werkveld en laten ons door deskundigen bijpraten over een bepaald onderwerp. Als fractie hebben we onderling contact via WhatsApp en bespreken we de onderwerpen op de fractievergaderingen om tot een zo goed mogelijk besluit te komen.

Zoals je kunt voorstellen is het soms best lastig om tot goede besluiten te komen. Daarom is het belangrijk om ons werk op te dragen aan onze hemelse Vader; zonder Zijn wijsheid kunnen we niet ons werk doen. Met die houding weten we elkaar binnen de ChristenUnie gelukkig vaak te vinden. We beoefenen politiek omdat we tot zegen voor Nederland willen zijn. En daarom doe ik dit werk in de Staten van Flevoland met zoveel voldoening.

Blijven jullie voor ons bidden? Bedankt!

De fractieleden van de ChristenUnie schrijven bij toerbeurt een persoonlijke blog. Hierin komen onderwerpen aan de orde die hen bezig houden en die zij belangrijk vinden. Wilt u reageren, stuur dan uw bericht aan ons fractiebureau.

Deel dit bericht