De eerste ervaringen als Statenlid

190520 blog Lubbert.jpeg
CU Flevoland PS en WS 2019-59.jpg
Door Lubbert Schenk op 20 mei 2019 om 10:08

De eerste ervaringen als Statenlid

Op 17 April ben ik beëdigd als lid voor deProvinciale Staten van Flevoland. Een mooi moment om de eed af te leggen, met de woorden: 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig', waarbij het belijden doorklinkt dat God de regeerder is van alle dingen. 

Wij mogen instrumenten zijn in Gods handen om dit mooie werk te doen.De Bijbel zegt in Efeze 2:10: 'Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen welke God van te voren voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.' Deze woorden geven rust in de beginperiode van het Statenlidmaatschap. Een periode waarin we als fractie nu echt met elkaar aan de slag gaan, en er veel  werk wat op ons afkomt. Deze periode zijn we vooral bezig met het inwerkprogramma dat de provincie heeft samengesteld om nieuwe leden zo snel mogelijk bij te praten en uit te leggen wat er van hen verwacht wordt als Statenlid.

Op dit moment is de jaarrekening 2018 aan de orde. In de jaarrekening legt de provincie verantwoording af over wat ze het afgelopen jaar heeft gedaan. Zelf ben ik begonnen om me meer te verdiepen in de economie van noordelijk Flevoland.

Afgelopen woensdag hebben Bryant Heng en ik ons eerste werkbezoek afgelegd bij MITC in Marknesse Tijdens dit werkbezoek werd een toelichting gegeven over de Regiodeal Noordelijk Flevoland. Daarnaast werd ons door de partners RDW, NLR en DNW inzicht gegeven in de belangrijkste gebiedsontwikkelingen in noordelijk Flevoland. Naast de presentaties over de opgave en ontwikkelingen hebben we een rondleiding gedaan bij DNW/NLR. Het was een leerzaam werkbezoek en we waren onder de indruk van de vele positieve ontwikkelingen die er gaande zijn in Noordelijk Flevoland.

Tot slot mocht ik mijn eerste bijdrage leveren, door in de commisievergadering nog een keer de urgentie te benadrukken van de Maritieme Service Haven bij Urk, gezien de bedreigingen die er zijn in de visserijsector.

De fractieleden van de ChristenUnie schrijven bij toerbeurt een persoonlijke blog. Hierin komen onderwerpen aan de orde die hen bezig houden en die zij belangrijk vinden. Wilt u reageren, stuur dan uw bericht aan ons fractiebureau.

Deel dit bericht