Naar een duurzame provincie

20160330 zonne-energie
Lloyd2
Door Lloyd Ferdinand op 4 december 2018 om 10:46

Naar een duurzame provincie

Overgaan op duurzame vormen van energiegebruik is niet eenvoudig. Daar komt veel denk- en rekenwerk bij kijken. De aanschaf van een elektrische auto of van zonnepanelen is goed voor het milieu, maar kost aardig wat geld. In de provincie Flevoland wordt daarom nagedacht hoe het de burger en ondernemer gemakkelijker kan worden gemaakt om aan duurzaamheid te doen. Omdat het de Flevolanders echt gaat helpen bij hun duurzame energiedoelen steunt de fractie van de ChristenUnie dit plan.

Kerken en sportcentra kunnen flink besparen op hun energierekening door hun gebouwen energiezuinig te maken. Ondernemers kunnen plannen hebben om nieuwe duurzame diensten en producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. Scholen hebben niet alleen gebouwen, maar willen ook onderwijsprogramma’s ontwikkelen om met hun scholieren te werken aan een duurzame toekomst. Deze initiatieven komen vaak niet van de grond doordat de kennis ontbreekt en het moeilijk is om geld te lenen.

Door in 2019 geld en expertise ter beschikking te stellen gaat de provinciale overheid goede initiatieven ondersteunen. Er komt één laagdrempelig fysiek en digitaal loket waar ervaringen en kennis kunnen worden gedeeld. Experts gaan helpen om projecten verder te ontwikkelen en tot financiering te brengen.

De ChristenUnie heeft ook voorgesteld om dit initiatief te koppelen aan het plan voor een grote provinciale publiekscampagne over de klimaatverandering. Dan worden inwoners van onze provincie niet alleen bewust gemaakt, maar kunnen zij ook snel aan praktische hulp komen om Flevoland duurzamer te maken.

De fractieleden van de ChristenUnie schrijven bij toerbeurt een persoonlijke blog. Hierin komen onderwerpen aan de orde die hen bezig houden en die zij belangrijk vinden. Wilt u reageren, stuur dan uw bericht aan ons fractiebureau.

Deel dit bericht