Tamara

  • Wie is Tamara Baas?

    Het is nog geen jaar geleden dat ik dezelfde vraag met hetzelfde doel beantwoordde. Toen was het aan het begin van mijn werk als Statenlid omdat er een plaats vrij was gekomen door bestuurlijke wijzigingen. Harold werd gedeputeerde en ik mocht het laatste deel van de periode zijn plaats innemen. Ten dele, want zijn rol als fractievoorzitter heb ik niet overgenomen. Voor mij was het toen een stap in het redelijk onbekende. Provinciale politiek was nieuw voor mij, mijn politieke ervaring had ik opgedaan in de gemeenteraad van Zeewolde.

    Dat is dan ook nog steeds de plaats waar ik woon, met mijn man en twee dochters, die inmiddels allebei de volwassen leeftijd hebben bereikt en dus ook stemgerechtigd zijn! Sinds 1998 woon ik in Zeewolde, mijn gezin is hier in de huidige samenstelling ontstaan. Zeewolde is een mooi dorp om te wonen, met veel mogelijkheden om te wonen, te recreëren en te ontspannen, waar op een bepaalde manier een gevoel van saamhorigheid bestaat, wat mooi is en waar we zuinig op moeten zijn.

    Door het werk als Statenlid heb ik meer van Flevoland leren kennen en ook leren waarderen. Ik vind het belangrijk dat we elkaar als Flevolanders weten te vinden en dat we elkaar versterken, juist door de verschillen die er zijn. Verbinding is een woord dat de laatste jaren een steeds belangrijkere rol in mijn leven is gaan spelen en ik zie dat ook terug in het werk in de provincie. We hebben elkaar nodig, denk ik en we kunnen iets voor elkaar betekenen. Dat is niet meteen duidelijk en misschien ook wel niet voor de hand liggend, maar wel belangrijk om daarnaar te zoeken. De provinciale overheid kan daar een faciliterende, coördinerende en ondersteunende rol in spelen. In Flevoland hebben we veel ruimte, letterlijk, omdat ons landschap wordt gekenmerkt door openheid en rechte lijnen. Maar ook figuurlijk, door mensen die ondernemers zijn en mensen die ideeën hebben. Daar zit veel energie in en die energie kunnen we inzetten voor een samenleving waar mensen zich betrokken voelen op elkaar en op hun omgeving. Dat is iets waar ik mij graag voor wil inzetten!