Verantwoording

Financiele verantwoording

Voor de uitvoering van het fractiewerk ontvangt de statenfractie geld van de provincie Flevoland. Omdat wij het belangrijk vinden om verantwoording af te leggen over de besteding van dit geld, kunt u op deze pagina de financiele verantwoording in pdf over het laatst afgesloten jaar downloaden:
Verantwoording januari t/m maart 2015
Verantwoording april t/m december 2015