Lubbert

 • Ik ben Lubbert Schenk geboren en getogen op Urk. Ik  ben al 26 jaar gelukkig getrouwd met Alie Oost, samen hebben we 6 kinderen (4 jongens en 2 meisjes)  in de leeftijd van 12-24 jaar .

  Sinds een jaar ben ik leraar op het Deltion College in Zwolle, daarvoor ben ik 30 jaar werkzaam geweest in ons familiebedrijf NorthSeafood, waarvan de laatste jaren als directeur. Het bedrijf hebben we in 2017 verkocht. Hierdoor heb ik meer tijd gekregen om mijn energie te steken in andere zaken.

  Mijn motivatie om me beschikbaar te stellen als kandidaat voor Provinciale Staten is dat ik niet alleen op een verjaardag een mening over maatschappelijke onderwerpen wil hebben, maar me ook daadwerkelijk wil inzetten voor onze maatschapij.

  Ik ben al een aantal jaren bestuurlijk actief voor de kiesvereniging Urk en in de Provinciale Unie. Een logische vervolgstap is dan Provinciale Staten.

  Ik voel me thuis bij de ChristenUnie omdat het een gedreven groep mensen is die zich in hun politieke denken willen laten leiden door de Bijbel en in hun handel en wandel gestalte willen geven aan Jezus.

  Ik hoop de komende jaren hier vorm aan te geven als lid van Provinciale Staten.

  TwitterFacebook