Bijpraatsessie stikstof

foto 5 juli 230-09-2022 12:46

Het is alweer een tijdje terug dat we een stikstof bijpraatsessie hebben georganiseerd voor de leden. Op 5 juli mochten we met een mooie groep van dertig personen bij elkaar komen om onze vragen, zorgen en visies te delen over dit onderwerp. 

Na opening van de avond met de Schrift en gebed was er allereerst een informatieve presentatie over het stikstofbeleid en de gelegenheid om vragen te stellen aan de gedeputeerde. Hierna is iedereen in groepjes uiteengegaan om per deelonderwerp input te leveren. We hebben besproken hoe de agrarische sector stikstof emissie kan reduceren in Flevoland. Er is gepraat over welke natuur we zuinig zijn in Flevoland en hoe we die natuur het best kunnen beschermen. Daarnaast is gesproken over het creëren van een perspectief voor de landbouw en werd er aan de leden gevraagd of zij een boodschap hadden om mee te geven aan de Tweede Kamer of de Provinciale Staten fractie zelf. Aan het eind van de avond zijn alle onderwerpen gepresenteerd en hebben we samen wat gedronken. 

« Terug