Update over het kunstwerk de Tong van Lucifer

wegmetdetong.pngdinsdag 12 mei 2020 11:25

Het kunstwerk de Tong van Lucifer langs de A6 houdt niet alleen vanwege de naam en symboliek al sinds de jaren ‘90 de gemoederen in de provincie bezig. Door de jaren heen heeft dit kunstwerk vanwege de vele incidenten, onder andere diefstal en vernielingen inmiddels al veel publiek geld gekost. In februari is het kunstwerk door de storm omgewaaid. Hierdoor wordt veelvuldig geopperd dat er geen zegen op dit kunstwerk rust.

Omwonenden en bezorgde inwoners van Flevoland hebben zich gemobiliseerd in een actiecomité ‘Weg met de Tong’. De petitie, om te pleiten tegen de terugkeer van het kunstwerk op de Knardijk die te vinden is op www.wegmetdetong.nl, werd binnen een halve week 1400 keer ondertekend. Inmiddels staat de teller op ruim 1600 ondertekenaars. Als ChristenUnie steunen wij dit initiatief van harte.

Politiek gezien werd het onderwerp tijdens de eerste digitale Statenvergadering sinds de coronacrisis op 22 april besproken. Een motie van de SGP, met de oproep om het kunstwerk te verplaatsen van de Knardijk, had, samen met de indienende partijen waaronder de ChristenUnie, virtueel gezien een meerderheid van 21 zetels. Er werd, conform de corona-noodwet maatregelen, overgegaan tot papieren stemmingen, die vervolgens per koerier werden opgehaald. Daar is het helaas misgegaan. De cruciale papieren stem van partij GO kwam niet goed aan, waardoor de stemmen uiteindelijk staakte met 20 stemmen voor en 20 stemmen tegen. Dit betreuren wij als ChristenUnie enorm.

Hoe nu verder? Een tweede motie, van Groenlinks en CDA die oproept tot verdere financieel onderzoek naar de kosten, werd wel met een meerderheid van 21 stemmen aangenomen. Hierdoor is er nog geen definitief uitsluitsel over de toekomst van het kunstwerk en blijven we als ChristenUnie dit dossier uiteraard goed en nauwlettend in de gaten houden.

Bryant Heng,

Statenlid

« Terug

Reacties op 'Update over het kunstwerk de Tong van Lucifer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.