Bijeenkomst RES met ChristenUnie-collega’s uit Flevoland

200122 RES_1 (2).jpgmaandag 03 februari 2020 10:24

Op woensdagavond 22 januari was er op initiatief van de provinciale fractie een bijeenkomst van volksvertegenwoordigers en bestuurders die zich bezighouden met de energietransitie. Op deze avond waren politici uit Almere, Lelystad, Urk en Zeewolde aanwezig om hier samen over na te denken.

Nederland is verdeeld in verschillende gebieden waar samen nagedacht en gehandeld moet gaan worden om tot een gezamenlijk bod te komen. Alle verschillende regio’s, waarvan de provincie Flevoland er een is, moeten met een voorstel komen naar het rijk om in totaal 35 kWh aan hernieuwbare energie op te gaan wekken. Er komt eerst een conceptvoorstel en dat moet resulteren in een definitief voorstel. Veel partijen werken met elkaar samen en dat is ook belangrijk.

Om deze reden heeft de fractie geïnventariseerd of er behoefte was aan een overleg tussen de verschillende ChristenUnie-politici (uit provincie, gemeenten en waterschap) om het met elkaar te hebben over welk geluid we als ChristenUnie willen laten horen. En of het mogelijk is om een echt ChristenUnie-geluid te formuleren. Bryant Heng heeft tijdens het volgen van de Masterclass van 2018-2019 van het WI van de partij samen met Petra Hamm-van Bodegraven onderzoek gedaan naar hoe de energietransitie vertaald kan worden naar de dagelijkse praktijk en hij heeft de conclusies en het advies gepresenteerd aan de politici die aanwezig waren. Een goede aftrap om vervolgens het gesprek met elkaar aan te gaan, waarbij alle aanwezigen aan het einde van de avond concludeerden dat het goed is om met elkaar in contact te blijven, korte lijnen te houden en te leren van elkaar. 

U vraagt zich vast af, wat is dan dat ChristenUnie-geluid? Wat ons betreft is het belangrijk dat we inzetten op duurzaamheid, maar ook kijken naar hoe realistisch onze plannen zijn. Dat we mensen meenemen door goed te communiceren en dat samenwerking en inzetten van aanwezige expertise, ook binnen de partij zelf, van belang zijn. We kunnen terugkijken op een avond die om een vervolg vraagt. 

« Terug