Kamerlid Eppo Bruins bezoekt Lelystad Airport

Groepsfoto bezoek Eppo Bruinsdonderdag 11 januari 2018 09:35

Kamerlid Eppo Bruins vindt het belangrijk dat het vertrouwen van de burger in de overheid wordt hersteld en onderschrijft het belang van Lelystad Airport voor stad én regio. Hij zei dit tijdens zijn bezoek aan Lelystad Airport op 10 januari, waar hij was op uitnodiging van de lokale en provinciale ChristenUnie fracties.

Tijdens het bezoek sprak hij met vertegenwoordigers van het vliegveld, belanghebbenden en ChristenUnie vertegenwoordigers. Aanleiding voor het gesprek waren de uitspraken in de media vorige week. Bruins zei toen dat openstelling van de luchthaven op 1 april 2019 geen vanzelfsprekendheid is.

Belang voor de regio
Meerdere malen heeft een overgrote meerderheid in Provinciale Staten en gemeenteraad zich uitgesproken tégen uitstel van de opening van Lelystad Airport. “Flevoland ziet de komst van de luchthaven als een belangrijke economische aanjager die werkgelegenheid creëert en bedrijven en investeringen naar Flevoland trekt” aldus fractievoorzitter Harold Hofstra van de provinciale fractie. Hij wijst erop dat in het hele voorbereidingsproces, dat al enkele jaren in beslag heeft genomen, conform alle wet- en regelgeving is gehandeld. ‘Al in 2009 is bepaald dat Lelystad een ‘twin airport’ van Schiphol moet worden, waarna ook hard is gewerkt aan het draagvlak.’ Afgelopen periode is, op basis van de genomen besluiten, door de samenwerkende partners voor ongeveer 200 miljoen euro geïnvesteerd. (Meer argumenten leest u in dit document) Ter plekke kon Eppo Bruins met eigen ogen zien hoe ver de werkzaamheden aan Lelystad Airport zijn gevorderd.

Zorgvuldige aanpak
Eppo Bruins liet zich o.a. door de directeur van Lelystad Airport feitelijk informeren over het proces en het belang van openstelling conform de afspraken en genomen besluiten. Lokaal fractievoorzitter Henk Schraa wees daarbij ook op het feit dat de minister in het debat van 19 december jl. reeds nadere informatie en een zorgvuldige aanpak heeft toegezegd. Daarmee heeft de Tweede Kamer in meerderheid ingestemd, en daarin kunnen ook de Lelystadse en provinciale fractie zich vinden. “Een zorgvuldige aanpak én opening van Lelystad Airport per april 2019 sluiten elkaar zeker niet uit” was de boodschap die Hofstra en Schraa hun partijgenoot meegaven.
Eppo Bruins gaf na het bezoek aan dat wat hem betreft het vliegveld er gaat komen. Het belang van Lelystad Airport heeft hij daarbij nogmaals bevestigd. ‘Zorgvuldigheid is hierbij cruciaal, waarbij recht moet worden gedaan aan alle belangen voor stad en regio’.

« Terug