Alles gaat voorbij, niets is ooit voltooid - zeker niet in Flevoland

IMG_5134 (2)donderdag 14 december 2017 10:16

Met deze woorden begon de Commissaris van de Koning, Leen Verbeek, zijn afscheidswoorden gericht aan Roelof Siepel. Tijdens de Statenvergadering van 13 december jl. nam deze na bijna vijftien jaar Statenlidmaatschap afscheid.

Lovende maar oprecht gemeende woorden sprak de Commissaris. Zo typeerde hij Roelof als 'loyaal, betrouwbaar en betrokken'. Eén van de vele functies die Roelof bekleedde tijdens zijn bijna vier periodes als Statenlid, was die van vice-voorzitter van Provinciale Staten. Verbeek: 'Wanneer Roelof mij moest vervangen als voorzitter, vertrouwde ik de voorzittershamer altijd met een goed gevoel aan hem toe'. Roelof was in staat te verbinden, gaf ieder de ruimte en kon op punten verschil maken. Zijn inzet is ook voor Zijne Majesteit de Koning niet onopgemerkt gebleven; namens hem speldde de Commissaris hem een Koninklijke Onderscheiding op waardoor hij zich vanaf nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau mag noemen. 

Fractievoorzitter Harold Hofstra schetste Roelof aan de hand van een aantal foto's; Roelof was immers zelf degene die ooit zijn bijdrage deed aan de hand van beelden. Ook Harold roemde Roelofs inzet, betrokkenheid en overtuiging. 'Politiek bedrijf jij vanuit de inhoud, met overtuiging maar vooral ook met plezier.  Je bereidde je goed voor, je weet veel en je hebt een ijzersterk geheugen. In de fractie was jij het vaak die de discussie terug wist te brengen tot de kern. Je speelde daarbij altijd op de bal en niet op de man. Daardoor heb je veel respect gekregen van een ieder die met jou de afgelopen tijd samen heeft mogen werken.'

Diverse anekdotes passeerden vervolgens de revue en de nieuwe 'nestor' van Provinciale Staten, Peter Pels (PvdA) sprak Roelof tenslotte toe met een groot aantal citaten, iets waar Roelof zelf ook altijd graag gebruik van maakte. 

Roelof zelf bedankte iedereen, in het bijzonder de medewerkers van de griffie, voor de samenwerking in de afgelopen tijd. Daarbij sprak hij opnieuw de al eerder gebruikte woorden: 'Alles gaat voorbij, niets is ooit voltooid' met de toevoeging: 'zeker niet in Flevoland'. De betrokkenheid bij onze provincie komt recht uit zijn hart. Als een ware pionier zal hij zich ongetwijfeld voor Flevoland blijven inzetten. Want pionieren, dat kan overal. Lees hierover meer in een prachtig interview dat Gerrit Jan Tempelman, de bedrijfsjournalist van de provincie, schreef.

De fractie van de ChristenUnie in Provinciale Staten zónder Roelof Siepel - dat wordt even wennen. Maar, zoals Harold verwoordde: 'Jij had voldoende vertrouwen in ons om een stapje terug te doen en om ons nu helemaal los te laten. Wij delen jouw vertrouwen, omdat we niet afhankelijk zijn van jou, maar, net als jij, staan voor dat waar we in geloven. We bouwen verder op hetzelfde fundament als waarop jij bijna vijftien jaar hebt gestaan: het fundament van de Bijbel, de diepe overtuiging dat Gods geboden heilzaam zijn voor de samenleving. Die overtuiging blijven we uitdragen.'

« Terug