Flevoland maakt van de nul een punt

20171212 Alertheid in het verkeerdinsdag 12 december 2017 10:31

Helaas neemt het aantal verkeersslachtoffers toe, ook in Flevoland. Afleiding in het verkeer is één van de oorzaken hiervan. Dit was de reden voor Vervoerberaad Flevoland om voor de jaarlijkse bijeenkomst als thema te kiezen: Alertheid in het verkeer.

De problematiek werd op scherp gezet door het indringende verhaal van Michael Kulkens. Zijn 13 jarige zoon Tommy-Boy werd aangereden in 2015 omdat hij op zijn smartphone keek terwijl hij op de fiets een kruispunt overstak; de auto zag hij nooit aankomen. Die dag nog overleed hij. Sinds de dood van zijn zoon strijdt Michael tegen het gebruik van smartphones in het verkeer. Hij geeft vele voorlichtingslessen op scholen.

Verschillende sprekers, waaronder een verkeerspsycholoog, een student en een vertegenwoordiger van Politie Midden Nederland, benadrukten dat gedragsbeïnvloeding, bewustwording én handhaving zeer belangrijk zijn. Niet voor niets wordt gebruik gemaakt van de slogan: 'Onderweg ben ik offline!'. Het blijkt bijna onmogelijk de telefoon níet te pakken wanneer er een berichtje binnenkomt.

Ook in het regeerakkoord is als doel opgenomen dat het aantal verkeersslachtoffers omlaag moet. Dit doel kan worden bereikt door samenwerking tussen brancheorganisaties, provincies, gemeente en handhavende instanties; verkeersveiligheid is een nationale prioriteit.

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV 2008-2020) stuurt aan op een pro-actief risico gestuurde aanpak, dus vooraf de veiligheidsrisico’s bepalen en verlagen. Het SPV bestaat uit een aantal bouwstenen. Afleiding in het verkeer valt onder bouwsteen 3: (on)bewust (on)veilig gedrag. 

Het doel blijft: Maak van de nul een punt. Of dit haalbaar is in 2030? Dit zal onder andere blijken uit de nieuwe doelstellingen in het SPV 2030. Flevoland geeft het in ieder geval hoge prioriteit en wij zullen daar actief in meedenken. Ieder verkeersslachtoffer is er één teveel. 

« Terug