Goed rentmeesterschap op de zeebodem

IMG_4986 (2)maandag 20 november 2017 11:17

De duurzaamheid spat ervan af in het vernieuwde Waterschapshuis. Hergebruikte materialen, waterbesparende douches, koffiebekertjes die worden gerecycled tot toiletpapier, Warmte-Koude-Opslag, zonnepanelen…

Vol enthousiasme vertelde één van de medewerkers van het Waterschapshuis ons tijdens een werkbezoek over alle ins en outs die het gebouw volledig energieneutraal maken. Een prachtig resultaat, dat representatief is voor het doel van het waterschap én de provincie om van Flevoland een energieneutrale provincie te maken. Verantwoord waterbeheer is daar een belangrijk onderdeel van.

Waterschap Zuiderzeeland is het bijzonderste waterschap van Nederland. Nergens elders immers leven bijna alle inwoners van een provincie op de zeebodem, meters onder NAP. Zonder het werk van het waterschap zouden wij niet lang droge voeten houden. Dat daar heel wat meer bij komt kijken dan dijken controleren en gemalen laten draaien, mag duidelijk zijn.

Onze ChristenUnie-collega Siebe de Graaf vertelde ons over de veelzijdige taak van het waterschap, de goede band met de provincie en de prettige samenwerking met een SGP- en CDA-collega in de C3-fractie. Ook de geschiedenis kwam aan bod: de waterschappen waren de eerste democratische organen in ons land. Iets om te koesteren!

Veel taken van het waterschap liggen vast en worden begrensd door Europese en provinciale regelgeving. Daarbinnen doet het er echter wel degelijk toe op welke manier hier vorm aan gegeven wordt. Goed rentmeesterschap speelt hierbij een grote rol en het is mooi dat onze ChristenUnie-collega hier, samen met de andere bestuurders, invulling aan mag geven.

« Terug