Omgevingsvisie FlevolandStraks: lonkend perspectief naar meer dan stoffelijke welvaart

IMG_1969maandag 13 november 2017 10:25

In enthousiaste bewoordingen wist Roelof Siepel tijdens zijn laatste bijdrage namens de ChristenUnie in Provinciale Staten de kersverse Omgevingsvisie te beschrijven.

Een visie die de provincie in nauwe samenwerking met burgers en bedrijven heeft opgesteld, en die in de komende jaren via zeven opgaven verder zal worden uitgewerkt. Dat het daarbij gaat om meer dan alleen wat vage plannen en mooie woorden wist Roelof aan ieder duidelijk te maken. Met een citaat van Jac. P. Thijsse legde hij het accent op het ‘meer dan stoffelijke’ karakter van deze visie. Als de nieuwe Omgevingsvisie de harten van de inwoners van Flevoland nog niet eerder sneller liet kloppen, dan toch zeker na deze bijdrage wel.

In de Omgevingsvisie legt de provincie haar ambities voor de toekomst vast. Hierbij is gekozen voor een visie, en niet voor een volledig uitgewerkt plan. De provincie wil niet sturend optreden maar voorwaarden scheppen zodat er vanuit de samenleving gewerkt kan worden aan deze toekomst. Eén van de opgaven, Ruimte voor initiatief, benoemt dit expliciet. De overige opgaven (Landbouw meerdere smaken, Regionale kracht, Het verhaal van Flevoland, Duurzame energie, Circulaire economie en Krachtige samenleving) gaan ook uit van dit principe. U leest alles over de Omgevingsvisie op deze website.

Voor Siepel was deze bijdrage een mooie afronding van al het werk dat hij in de afgelopen bijna vijftien jaar als vertegenwoordiger van de ChristenUnie in Provinciale Staten heeft gedaan. Siepel: ‘Een echt goed moment om afscheid te nemen is er nooit, het werk is immers nooit klaar. Maar als ik er toch één moet kiezen, dan is dit een heel mooi punt. Er ligt een prachtige visie en daar kan het college, samen met Provinciale Staten en samen met burgers en bedrijfsleven, de komende jaren mee aan het werk.’

De volledige bijdrage van Roelof Siepel kunt u hieronder bekijken en hier nalezen.

« Terug