ChristenUnie maakt zich sterk voor landschapsbeheer en economische ontwikkeling!

edwin1_stitchdonderdag 09 november 2017 14:21

Het beheer van ons mooie Flevolandse landschap is een belangrijke taak van de provincie, en hiervoor is, naast geld en mooie plannen, continuïteit nodig. We waren daarom onaangenaam verrast toen bleek dat in de begroting voor 2018 een fors lager bedrag hiervoor was gereserveerd dan voorgaande jaren, en veel minder dan was aangevraagd.

Middels  een amendement hebben we gevraagd om meer geld (minimaal € 50.000,-) te reserveren voor 2018; we zijn erg blij dat dit amendement unaniem is aangenomen, zodat ook voor de nabije toekomst goed en verantwoord beheer van het landschap is gewaarborgd. Daarnaast hebben we via een motie het college de opdracht gegeven om z.s.m. in gesprek te gaan met onze groene partners en te komen met plannen voor 2019 e.v.. Ook deze motie kreeg een overgrote meerderheid in de Staten.

Zoals bekend zal het grote distributiecentrum Inditex zich in Lelystad vestigen. Wij zijn erg blij met de economische kansen en werkgelegenheid die dit met zich meebrengt. Er was een fors bedrag (2,9 miljoen) gereserveerd om Inditex tegemoet te komen bij de realisatie van haar plannen, maar het bedrijf heeft aangegeven dit niet nodig te hebben. Een mooie meevaller! Om te voorkomen dat dit geld zou worden toegevoegd aan de Algemene Reserve (die naar onze mening al ruim voldoende is), hebben we een amendement ingediend om dit bedrag specifiek te bestemmen voor economische ontwikkeling. Ook dit voorstel kon rekenen op brede steun in de Staten.

Dit zijn twee van de onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens de begrotingsbehandeling 2018 in Provinciale Staten. We zijn blij dat we als Provinciale Staten goede en verantwoorde besluiten hebben kunnen nemen en dankbaar voor de rol die wij hierin mochten spelen. Een verantwoord beheer komt ten goede aan alle burgers; dat is waarvoor wij gekozen zijn en waarvoor we ons hard willen maken. Wij vinden dat landschapsbeheer en economische ontwikkeling essentieel zijn voor de toekomst van Flevoland!

« Terug