Roelof Siepel neemt afscheid van Provinciale Staten

C U-0724 ccmaandag 30 oktober 2017 09:19

Na bijna vijftien jaar Statenlidmaatschap gaat Roelof Siepel het bestuur van de provincie verlaten. Dit heeft hij zaterdag meegedeeld in het programma Over Flevoland Gesproken.

Siepel is vanaf 2003 Statenlid voor de provinciale fractie van de ChristenUnie. Van 2007 tot 2016 was hij tevens fractievoorzitter. Verder was Roelof Siepel vicevoorzitter van Provinciale Staten en actief in diverse werkgroepen en commissies. In Siepel verliest de provincie een kundig en betrouwbaar politicus. Huidig fractievoorzitter Harold Hofstra: We nemen niet alleen afscheid van een zeer ervaren en bevlogen politicus, maar ook van een betrokken collega’.

Ruim een jaar geleden gaf Siepel de voorzittershamer al door aan Harold Hofstra. Burgercommissielid Jan van Dijk zal als derde Statenlid de ChristenUnie gaan vertegenwoordigen in PS. Bovendien is Piet van der Vloed bereid gevonden mee te draaien als burgercommissielid. Siepel: ‘Na zo’n lange periode is het goed om ruimte te maken voor anderen. Er zijn enthousiaste en capabele mensen om het ChristenUnie geluid in Provinciale Staten te blijven laten horen. De fractie is er klaar voor.’

Of Siepel nooit meer op het politieke toneel zal verschijnen, is nog niet duidelijk. Siepel: ‘Ik ben heel erg betrokken geraakt bij de sociale en maatschappelijke opgave van Flevoland. Die betrokkenheid blijft, en of dat in de politiek zal zijn of op een andere plek in de samenleving, dat weet ik nu nog niet. Als het nodig is wil ik graag mijn kennis en ervaring inzetten voor de ChristenUnie, maar op welke plaats en in welke vorm, daar is nu nog niets over te zeggen. In ieder geval is het nu een goed moment om afscheid te nemen en het even wat rustiger aan te doen.’ 

Het afscheid van Roelof staat gepland voor de Statenvergadering van 13 december.
Het interview in Over Flevoland gesproken is hier terug te zien.

« Terug