FlevoTop

image3donderdag 12 oktober 2017 09:08

Op zaterdag 7 oktober jl. hebben inwoners van Flevoland gesproken met Statenleden over de toekomst van de provincie tijdens de FlevoTop. Ongeveer 100 inwoners hebben hun ideeën, ervaringen en kennis gedeeld met elkaar en met de Statenleden. Met het resultaat wil het bestuur haar plannen en maatregelen beter laten aansluiten bij wat inwoners vinden.

De Omgevingsvisie FlevolandStraks vormt de aanleiding voor de FlevoTop. In de Omgevingsvisie staan zeven grote opgaven voor onze provincie. Denk aan opgaven als energie, landbouw, bereikbaarheid, wonen, recreatie, samenleving en de eigenheid van Flevoland. De Omgevingsvisie beschrijft wel wélke vraagstukken voor Flevoland zullen worden opgepakt, maar geeft nog niet aan hoe deze het beste kunnen worden opgelost. De inbreng van de inwoners kan hierbij helpen.

Namens mijn fractie was ik voorzitter van één van de tafels. Het onderwerp Krachtige Samenleving heb ik besproken met 8 inwoners. De rode lijn in deze gesprekken is dat de deelnemers vooral vragen om ruimte en vertrouwen om zelf initiatieven te ontplooien. In hun ogen wordt een krachtige samenleving gevormd door burgers die in hun kracht worden gezet door een overheid, die luistert en stimuleert. Daarom moet de overheid zichzelf omvormen van een regulerende naar een faciliterende overheid.

Mijn gesprekspartners heb ik ervaren als bevlogen en zeer creatief. Er waren zelfs twee gedichten meegenomen en voorgedragen, die goed aansluiten bij het thema en bij de identiteit van onze provincie. Het koesteren van de kracht en creativiteit van onze inwoners wordt zeker een aandachtspunt voor onze fractie.

Lloyd Ferdinand,
Statenlid

« Terug