Maritieme servicehaven: volle kracht vooruit!

Urk bovendonderdag 20 juli 2017 11:41

Een historisch moment voor Flevoland: unaniem stemde Provinciale Staten in met het inpassingsplan voor de Maritieme Servicehaven in Noordelijk Flevoland. Een ontwikkeling die wij als fractie (en ons oud-Statenlid Louwe Post in het bijzonder) vanaf het begin waar mogelijk hebben gesteund en gestimuleerd.

Tijdens de Statenvergadering van 19 juli jl., waarin dit voorstel werd besproken, sprak fractievoorzitter Harold Hofstra deze bijdrage uit:

'De ChristenUnie is verheugd dat we nu deze mooie stappen zetten om te komen tot de realisatie van de MSNF. Niet voor niets is dit een ontwikkeling die eerder door Provinciale Staten als een ontwikkeling van Provinciaal belang is verklaard. Al jaren wordt er gepraat over het plan om bij Urk een buitendijkse haven aan te leggen, voor het onderhouden en bouwen van schepen. Het bedrijfsleven op Urk en in Noordoostpolder wil de haven graag, omdat het voor veel werkgelegenheid zal zorgen.

Wij zijn wel van mening dat de overheid geen werkgelegenheid creëert maar dat de ondernemers dat doen. Wel moeten wij als lokale en provinciale overheden randvoorwaarden scheppen die een positief effect hebben op de ontwikkeling van deze ondernemende provincie en haar inwoners.

Onze complimenten gaan in de eerste plaats uit naar het college van GS die dit dossier voortvarend heeft opgepakt, ook als het spannend werd was er een duidelijke en heldere lijn naar  de betrokken partners. Ook willen we complimenten geven aan de verschillende partners, de gemeenten, Urk en Noordoostpolder voorop, die nadrukkelijk samen met de Provincie zijn opgetrokken om dit plan te laten slagen. We zijn als Staten goed geïnformeerd over de voortgang van dit project en dat was goed, zo bleven we betrokken en bleef er ook zicht op de voortgang.

Gister was Eef de Vries in Jinek n.a.v. de bioscoopfilm Dunkirk en sprak hij de woorden 'Never a dull moment op Urk'. Er werd om gelachen in de studio maar dat is wat ons betreft wel een goede typering van Urk en ook onze Provincie. We zijn voluit in ontwikkeling.

Urk heeft de Maritieme ambitie hoog in het vaandel staan, maar er zijn zorgen als we kijken naar de Brexit en de gevolgen daarvoor voor de visserij. Die zorgen delen wij. Wij weten dat deze zorgen ook op het netvlies van ons college staan en we roepen vanaf deze plek dan ook nadrukkelijk op om, daar waar nodig op nationaal of Europees niveau, hiervoor aandacht te blijven vragen en te zorgen dat de gevolgen zoveel mogelijk beperkt blijven.

Nogmaals: een geweldige stap wordt vandaag gemaakt om te komen tot de daadwerkelijke realisatie van de Maritieme Servicehaven. Samen met de Overslaghaven bij Lelystad zal Flevoland zichzelf steeds beter op de kaart zetten als logistieke en maritieme provincie. We zijn er nog niet maar wensen de partners veel succes bij de aanbesteding en ontwikkeling.

Ook zullen wij als ChristenUnie een warm pleitbezorger blijven van de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. Niet voor niets hebben wij samen met het CDA het initiatief genomen om daar 1 miljoen extra voor uit te trekken.

Wij kunnen volmondig instemmen met voorliggend voorstel en wat de ChristenUnie betreft: nu volle kracht vooruit!'

« Terug